Fizička geografija

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Aleksandar S. Petrović
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 8
  • Semestar: I
  • Broj časova: 3+2

Razvijanje svesti o značaju prirode za ljudsko društvo i uticaju fizičko-geografskih faktora na razmeštaj stanovništva i privredne aktivnosti. Usvajanje pojmova iz kosmičkog prostora i predstavljanje Zemlje u njemu, kao i uticaja Sunca na našu planetu. Definisanje osnovnih procesa, pojava i oblika u prirodnim sferama Zemlje i objašnjenje zonalnosti. Analiza reljefa, klime, hidrografije i vegetacije, njihove interakcije i značaj za ekosisteme.

Osposobljavanje studenata da ovladaju fizičko-geografskom terminologijom i shvate uzročno-posledične odnose prirodnih faktora na Zemlji.

Predavanja:

1. Fizička geografija – predmet proučavanja, podela, metodi; 2. Tektonska geomorfologija; 3. Erozivna geomorfologija; 4. Fizičke osobine atmosfere; 5. Klimatski elementi; 6. Vreme; 7. Podzemne vode; 8.  Reke; 9. Lednici i jezera; 10. Svetsko more; 11. Korišćenje i zaštita vodnih resursa; 12. Faktori i zakonitosti razmeštaja osnovnih vegetacijskih tipova (bioma) na Zemlji; 13. Osnovi zaštite flore i faune.

Vežbe:

Morfometrijska analiza reljefa; Kartiranje i analiza reljefa Srbije; Obrada meteoroloških podataka; Izrada i analiza klimadijagrama; Analiza podneblja Srbije; Obrada hidroloških podataka; Rečni sliv i njegove osobine; Kartiranje globalnog rasporeda osnovnih vegetacijskih tipova (bioma).

1) Petrović D., Manojlović P. (2003). Geomorfologija. Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd.

2) Dukić D. (1997). Klimatologija, Naučna knjiga, Beograd.

3) Dukić D., Gavrilović Lj. (2006). Hidrologija. Zavod za udžbenike, Beograd.

4) Janković M., Atanacković B. (2000). Biogeografija sa pedologijom. Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd.