Geografija Evropske unije

 • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
 • Nastavnik: dr Snežana Vujadinović
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj ESPB: 5
 • Semestar: V
 • Broj časova: 2+0

Upoznati studente sa regionalno-geografskim obeležjima i pravcima regionalnog razvoja Evropske Unije radi produbljivanja njihovih saznanja, podsticanja debata i pronalaženja pozicija

Primena stečenih znanja iz predmeta Regionalna geografija Evropske unije u nastavi geografije.

Predavanja:

 1. Nastanak i razvoj evropske ideje zajedništva u starom i srednjem veku
 2. Evropske ideje i vrednosti u novom veku
 3. Realizacija ideje zajedništva i stvaranje Evropske unije
 4. Šumanova deklaracija i proširenje Evropske unije
 5. Položaj, veličina i granice Evropske unije
 6. Prirodni resursi i održivi razvoj
 7. EU– etnički i kulturni mozaik
 8. Odlike i faktori demografskog razvoja, razmeštaj i strukture stanovništva Evrope unije
 9. Privreda i vanprivredne grane
 10. Pokazatelji društveno-ekonomske razvijenosti i položaj EU u svetskoj privredi
 11. Velike gradske aglomeracije i njihove funkcije
 12. Principi i subjekti evropskih integracija
 13. Pravni status i institucionalna organizacija
 14. Regionalna politika, regionalni razvoj i regionalizacija Evropske unije
 15. Srbija i Evropska unija

Šabić, D., Pavlović, M. (2008) Globalni i regionalni razvoj Evropske unije, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
Vajdenfeld, V., Vesels V. (2004) Evropa od A do Š, Priručnik za evropsku integraciju, Bon
Ilić-Gasmi, G. (2004) Reforme Evropske Unije – institucionalni aspekti, Prometej, Beograd
Clavel, P. (1998) An introduction to Regional Geography, Oxford