Географија култура и туризам

  • Врста и ниво студија: Мастер академске студије
  • Наставник: др Мирко Грчић
  • Статус предмета: Изборни
  • Број ЕСПБ: 7
  • Семестар: II
  • Број часова: 3+0

Да студенти упознају културно наслеђе древних и савремених цивилизација, могућности његове туристичке валоризације и потребу заштите; Да упознају културне специфичности појединих народа и региона; Да схвате везу између географије култура и цивилизација и културног туризма;  Да упознају особености практичне организације културног туризма.

Студенти треба да овладају географском логиком у разумевању генезе и развоја значајних светских култура и цивилизација и њиховој улози у туристичким кретањима савременог друштва.

Предавања

Културна географија и културни туризам. Теоријски увод.

II.  Појам култура и цивилизација. Материјална и духовна култура. Типови цивилизација.

III.  Врсте и организација културног туризма. Културне стазе. Заштита културног наслеђа.

IV. Елементи за проучавање култура и цивилизација (расе, народи, језици, религије)

V. Културно наслеђе древних цивилизација (Египат, Месопотамија, долина Инда, долина Жуте реке).

VI. Античке цивилизације Медитерана – Грчка, Феничанска, Римска.

VII. Древне културе и цивилизације Мезоамерике и Анда (Олмеци, Астеци, Маје, Инке)

VIII. Древне културе и цивилизације Аустралије и Океаније

IX.   Древне и савремене културе и цивилизације субсахарске Африке

X. Културе и цивилизације Далеког Истока (Кинеска, Јапанска, Југоисточне Азије)

XI. Индијска цивилизација

XII. Руска цивилизација

XIII. Европска цивилизација.

XIV. Америчка цивилизација (Англоамерика и латинска Америка)

XV. Глобализација и мултикултурализам.

Грчић М. (2013) Географија култура и цивилизација. Географски факултет, Београд