Geografija kultura i turizam

  • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
  • Nastavnik: dr Mirko Grčić
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 7
  • Semestar: II
  • Broj časova: 3+0

Da studenti upoznaju kulturno nasleđe drevnih i savremenih civilizacija, mogućnosti njegove turističke valorizacije i potrebu zaštite; Da upoznaju kulturne specifičnosti pojedinih naroda i regiona; Da shvate vezu između geografije kultura i civilizacija i kulturnog turizma;  Da upoznaju osobenosti praktične organizacije kulturnog turizma.

Studenti treba da ovladaju geografskom logikom u razumevanju geneze i razvoja značajnih svetskih kultura i civilizacija i njihovoj ulozi u turističkim kretanjima savremenog društva.

Predavanja

Kulturna geografija i kulturni turizam. Teorijski uvod.

II.  Pojam kultura i civilizacija. Materijalna i duhovna kultura. Tipovi civilizacija.

III.  Vrste i organizacija kulturnog turizma. Kulturne staze. Zaštita kulturnog nasleđa.

IV. Elementi za proučavanje kultura i civilizacija (rase, narodi, jezici, religije)

V. Kulturno nasleđe drevnih civilizacija (Egipat, Mesopotamija, dolina Inda, dolina Žute reke).

VI. Antičke civilizacije Mediterana – Grčka, Feničanska, Rimska.

VII. Drevne kulture i civilizacije Mezoamerike i Anda (Olmeci, Asteci, Maje, Inke)

VIII. Drevne kulture i civilizacije Australije i Okeanije

IX.   Drevne i savremene kulture i civilizacije subsaharske Afrike

X. Kulture i civilizacije Dalekog Istoka (Kineska, Japanska, Jugoistočne Azije)

XI. Indijska civilizacija

XII. Ruska civilizacija

XIII. Evropska civilizacija.

XIV. Američka civilizacija (Angloamerika i latinska Amerika)

XV. Globalizacija i multikulturalizam.

Grčić M. (2013) Geografija kultura i civilizacija. Geografski fakultet, Beograd