Geografija lokalne sredine

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Snežana Vujadinović
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 6
  • Broj časova: 2+2