Geografija religija i turizam

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Mirko Grčić
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 5
  • Semestar: IV
  • Broj časova: 2+1

Da se studenti upoznaju sa sakralnim mestima i religioznim centrima različitih religija; Da shvate veze između geografije religija i strukture religioznog turizma; Da upoznaju osobenosti praktične organizacije religioznog turizma; Da upoznaju specifičnosti rada turističkih firmi koje se bave organizacijom religioznog turizma.

Studenti treba da ovladaju geografskom logikom u razumevanju geneze i razvoja značajnih svetskih religija i njihovoj ulozi u savremenom turističkom prometu

Predavanja
I. Geografija religija i religiozni turizam. Osnove praktične organizacije putovanja.
II. Suština i tipovi religija
III.  Religiozni turizam i hrišćanstvo
IV.  Religiozni turizam u pravoslavlju
V.  Religiozni turizam u katolicizmu i protestantizmu
VI.  Religiozni turizam u judaizmu
VII. Religiozni turizam u islamu
VIII. Religiozni turizam u budizmu
IX.  Religiozni turizam u hinduizmu
X.  Religiozni turizam u taoizmu i konfučijanstvu
XI.  Religiozmni turizam u  šintoizmu
XII. Hodočašća i religiozno-ekskurzioni turizam pripadnika drugih religija
XIII. Tipovi centara hodočašća i religijski makroregioni sveta
XIV. Osobenosti praktične organizacije putovanja u religioznom turizmu
XV. Sistematizacija gradiva
Vežbe
Izrada seminarskog rada.
Analiza važnijih pravaca hodočašća u Srbiji i svetu. Analiza potencijala za razvoj turizma pod uticajem religije. Specifični oblici turizma u multikulturalnom svetu.

Grčić M. Geografija religija, Geografski fakultet, Beograd, 2011
Maca K. Poklonička putovanja, „Službeni glasnik“, Beograd, 2009
Stamenković I. Religiozni turizam i pravoslavlje, PMF, Novi Sad, 2006
Vukonić B. Turizam i religija, „Školska knjiga“, Zagreb, 1990.