Geografija religija i turizam

 • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
 • Status predmeta: Obavezan
 • Broj ESPB: 5
 • Semestar: V
 • Broj časova: 2+1

Upoznavanje sa religioznim turizmom u zemljama sveta. Postizanju postavljenog cilja pomaže izvršavanjnje niza zadataka, među kojima su osnovni: 1) razmatranje suštine i strukture religioznog turizma; 2) istraživanje religije kao društvenog (socijalnog) fenomena, njenih vrsta i uloge u životu čoveka i društva; 3) izučavanje filozofskih osnova i veronauke najrasprostranjenijih i najpoznatijih religija;  4) karakterstike teritorija na kojima su rasprostranjene pojedine religije; 5) opis svetih mesta, religioznih centara i maršruta hodočašća; 6) otkrivanje pojedinih osobenosti praktične organizacije religioznog turizma.

Osposobljenost studenata da sagledaju značaj i međuuticaj geo prostora, turizma i religije, imajući u vidu da religiozna i kulturna raznolikost sve više prožimaju svetski turizam. Time će studenti biti obučeni da adekvatno tumače značaj religije kao važnog faktora razvoja savremenog turizma.

Teorijska nastava

 1. Teorijske osnove religioznog turizma;
 2. Suština i tipovi religija;
 3. Geografija postojećih religija s elementima religiozne filozofije;
 4. Opis konkretnih sakralnih mesta i centara hodočašća u pojedinim religijama (hrišćanstvu, islamu, budizmu, hinduizmu i drugim religijama)
 5. Razmatranje specifičnosti praktične organizacije putovanja u religioznom turizmu.

Vežbe

Upoznavanje s relevantnom literaturom. Upoznavanje s karakteristikama praktične organizacije putovanja u religioznom turizmu:

 •  po svetim mestima pravoslavlja;
 •  po svetim mestima u islamu;
 •  po svetim mestima u Indiji i na Dalekom istoku;
 •  po svetim mestima na Himalajima