Geografija Srbije II

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Mila Pavlović
    Filip Krstić
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 4
  • Semestar: VI
  • Broj časova: 2+1
  • Uslov: Položen ispit Geografija Srbije I

Predmet proučavanja je kompleks društveno-ekonomskih pojava na prostoru Srbije i njihovi međusobni odnosi i povezanost sa prirodnim obeležjima. Cilj izučavanja je da se uoče pored istorijskih i ekonomskih i uticaj prirodnih faktora na razmeštaj stanovništva, privrednih delatnosti, naselja.

Na osnovu sagledavanja društveno-ekonomskih pojava i procesa studenti treba da budu osposobljeni da uoče zakonitosti razmeštaja, razvoja i perspektiva u oblasti stanovništva, privrede i naselja.

Predavanja:
1) Stanovništvo Srbije kroz istoriju
2) Migracije stanovništva od 14. do kraja 20. veka
3) Uticaj prirodnih faktora na razmeštaj stanovništva
4) Demografska obeležja stanovništva
5) Geografski razmeštaj stanovništva i njegov uticaj na privredni razvoj
6) Razvoj privrede Srbije
7) Prirodni potencijali kao elemenat privrednog razvoja
8) Poljoprivreda, razvoj, problemi i značaj
9) Razmeštaj i struktura agrarne proizvodnje
10) Industrija, začeci i uslovi razvoja
11) Teritorijalna i granska struktura industrije
12) Saobraćaj, uloga i značaj u povezivanju prostora
13) Turizam – faktori razvoja, stanje i perspektive
14) Geografski razmeštaj i tipovi naselja u Srbiji
15) Seoska naselja, tipovi i mogućnosti revitalizacije. Razvoj i funkcije gradskih naselja
Vežbe:
Upoznavanje studenata sa predmetom i metodama istraživanja. Izrada geografskog razmeštaja stanovništva pre doseljavanja Slovena na Balkansko poluostrvo. Grafička analiza demografskih karakteristika Srbije. Ucrtavanje na karti razmeštaja prirodnih resursa (hidropotencijal, rudarski rejoni). Ucrtavanje rejona žita; rejona specijalizovanih kultura, vinogradarskih rejona, stočarskih rejona i industrijskih. Izrada sintezne karte prirodnih resursa. Metodologija izrade seminarskih radova i analiza literature za izradu seminarskih radova. Odbrana seminarskih radova. U okviru predmeta planirana je terenska nastava na teritoriji Starog Vlaha i Raške.

Rodić, D., Pavlović, M.(1998): Geografija Jugoslavije II. Savremena administracija, Beograd.