Geografija Srbije

Predmet proučavanja je kompleks prirodnih i društveno-ekonomskih pojava na prostoru Srbije i njihovi međusobni odnosi. Cilj je izučavanje i utvrđivanje rasprostiranja i kvaliteta prirodnih pojava i njihova međusobna veza i uslovljenost sa društveno-geografskim sadržajem Srbije.

Na osnovu sagledavanja prirodnih i društveno-ekonomskih obeležja studenti treba da budu osposobljeni da uoče zakonitosti i uzročno-posledične odnose između objekata, pojava i procesa na teritoriji Srbije.

Predavanja:

 • Geografsko-istorijski razvoj i raspad Jugoslavije. Geografsko-istorijski razvoj, veličina i granice Srbije. Specifičnosti geografskog položaja Srbije na Balkanskom poluostrvu i Evropi.
 • Prirodne odlike i njihov uticaj na ostala geografska obeležja Srbije.
 • Morfotektonska evolucija reljefa i osnovne odlike reljefa.
 • Klima
 • Vode
 • Postanak i podela zemljišta. Biljni i životinjski svet
 • Stanovništvo Srbije kroz istoriju. Migracije stanovništva od 14. do kraja 20. veka
 • Stanovništvo Srbije.
 • Privreda
 • Prirodni potencijali kao elemenat privrednog razvoja
 • Poljoprivreda, razvoj, problemi i značaj.
 • Industrija, začeci, uslovi razvoja, granska struktura i razmeštaj.
 • Saobraćaj, uloga i značaj u povezivanju prostora
 • Turizam – faktori razvoja, stanje i perspektive
 • Naselja.

Vežbe:
Upoznavanje studenata sa predmetom i metodama istraživanja. Izrada morfotektonske karte Srbije. Izrada karata glavnih paleovulkanskih terena. Izrada karata najaktivnijih seizmičkih terena. Ucrtavanje na karti mesta poznatih po klimatskim ekstremima. Izrada hidrografske karte Srbije (reke, jezera, banje)... Izrada geografskog razmeštaja stanovništva pre doseljavanja Slovena na Balkansko poluostrvo. Ucrtavanje na karti razmeštaja prirodnih resursa (hidropotencijal, rudarski rejoni). Ucrtavanje rejona žita; rejona specijalizovanih kultura, vinogradarskih rejona, stočarskih rejona i industrijskih. Izrada sintezne karte prirodnih resursa. Metodologija izrade seminarskih radova i analiza literature za izradu seminarskih radova. Odbrana seminarskih radova.

Rodić, D., Pavlović, M.(1994): Geografija Jugoslavije I, Savremena administracija, Beograd
Rodić, D., Pavlović, M.(1998): Geografija Jugoslavije II, Savremena administracija, Beograd