Географија светске привреде

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Наставник: др Мирко Грчић
  • Статус предмета: Изборни
  • Број ЕСПБ: 4
  • Семестар: VII
  • Број часова: 2+0