Geografske regije Srbije

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: Geografske regije Srbije
    Filip Krstić
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 5
  • Semestar: V
  • Broj časova: 2+1+1
  • Uslov: Položen ispit iz Dinamične geomorfologije, Primenjene klimatologije i Primenjene hidrologije.

Upoznavanje studenata sa geografskog regionalizacijom i sa sinteznim regionalno-geografskim sadržajima izdvojenih geografskih regija Srbije u cilju sagledavanja fizionomskih i fukcionalnih specifičnosti. Zadatak je da se definiše geografska osnova – prirodni uslovi, stanovništvo, privredna struktura i naselja – prostorno-ekonomskog razvija regija u Srbiji.

Da na osnovu cilja predmeta proučavanja studenti se osposobe da uoče i reše regionalnogeografski problem u regiji i primene u prostornom planiranju.

Predavanja:
1) Začeci i razvoj regionalne geografije u Srbiji. Predmet, zadatak i metode regionalne geografije. Principi i metode geografske regionalizacije.
2) Terminologija i hijerarhija regija; Granice i naziv regija; Struktura regije
3) Panonska makroregija – Vojvodina.
4) Banat
5) Bačka
6) Srem
7) Peripanonska Srbija;Podrinjska Srbija sa Podgorinom, Srpska Posavina
8) Peripanonska Srbija: Šumadija, Veliko Pomoravlje.
9) Peripanonska Srbija: Zapadno Pomoravlje; Stig i Braničevo
10) Planinsko-kotlinsko-dolinska makroregija
11) Istočna Srbija (Karpatska Srbija, Balkanska Srbija)
12) Južna Srbija (Južno Pomoravlje, Vlasina i Krajište, Toplica i Jablanica)
13) Jugozapadna Srbija (Stari Vlah i Raška, Ibarsko-kopaonički kraj)
14) Kosovo
15) Metohija

Vežbe:
Upoznavanje studenata sa predmetom i metodama i principima geografske regionalizacije. Osposobljavanje studenata za rešanje regionalnogeografskih problema u regiji. Ucrtavanje  na kartama po hijerarhiji regija u Srbiji i najbitnijih geografskih sadržaja u regiji. Odbrana seminarskog rada.

Marković, J.Đ., Pavlović, M. (1995). Geografske regije Jugoslavije (Srbije i Crne Gore). Savremena administracija, Beograd.
Tošić, D. (2012). Principi regionalizacije. Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Marković, Đ.J (1981). Problemi morfohidrogeneze prirode Jugoslavije. Naučna knjiga, Beograd.
Rodić, D., Pavlović, M.(1994): Geografija Jugoslavije I, Savremena administracija, Beograd