Geografske regije Srbije 1

Upoznati studente sa sinteznim regionalno-geografskim sadržajima izdvojenih geografskih regija Srbije radi sagledavanja fizionomskih i funkcionalnih specifičnosti.

Studenti treba da se upoznaju sa naučnim dostignućima regionalne geografije i osposobe da nastavno prikažu proučavane regije.

Predavanja:
1. Problemi regionalne geografije Srbije: Predmet, zadatak i metode proučavanja. Imperativi regionalno-geografske sinteze. Terminologija i hijerarhija regija. Granice i naziv regija. Prikaz strukture regije. Razvoj i dostignuća regionalne geografije Srbije; 2. Regije Srbije: Panonska makroregija (Vojvodina – Banat, Bačka, Srem, Peripanonska Srbija – Posavska Srbija, Podrinjska Srbija i Podgorina, Zapadno Pomoravlje, Šumadija, Beogradska mikroregija, Veliko Pomoravlje, Stig i Braničevo); Planinsko-kotlinsko-dolinska makroregija Srbije (Istočna Srbija –Karpatska i Balkanska Srbija, Južna Srbija – Južno Pomoravlje, Vlasina i Krajište, Toplica i Jablanica, Jugozapadna Srbija - Stari Vlah i Raška, Ibarsko-kopaonički kraj, Kosovo i Metohija).
Vežbe:
Upoznavanje studenata sa predmetom i metodama istraživanja; Analiza geografskih regija u Srbiji.
Urađen seminarski rad i položen kolokvijum predstavljaju uslove za izlazak na ispit.

Mila Pavlović, Jovan Đ. Marković: Geografske regije Jugoslavije (Srbija i Crna Gora, Savremena administracija, 1995.
Jovan Đ. Marković: Problemi morfohidrogeneze prirode Jugoslavije, Naučna knjiga, Beograd, 1981.