Geologija sa petrografijom 1

Upoznavanje sa posmovima o geologiji, sastavu, starosti i istoriji Zemlje, geotektonskim teorijama, osobinama, sastavu i načinu pojavljivanja petrogenih i rudnih minerala.

Primena stečenih znanja iz geologije u nastavi geografije.

Predavanja:

Geologija - Osnovni pojmovi o geologiji kao nauci, zadatak i predmet proučavanja, veza sa drugim naukama; Zemlja kao nebesko telo - Oblik i dimenzije Zemlje, glavne kosmogonijske teorije; Osnovne osobine Zemlje – Unutrašnja građa, fizičke osobine i hemijski sastav Zemlje i posebno litosfere; Geohronologija – Starost i istorijski razvoj Zemlje, određivanje starosti stena; Savremene geotektonske teorije – Tektonika ploča. Klasifikacija ploča litosfere, uzroci i smer njihovog kretanja, mogući odnosi između ploča (kolizija, subdukcija...) kao uzrok endodinamičkih procesa i stvaranja reljefa. Aktuelni primeri; Endodinamika Zemlje – Magmatski pokreti i vulkanizam. Tipovi i raspored vulkana na Zemlji kao posledica geotektonskog smeštaja, postvulkanske pojave. Tektonski pokreti (epirogeni i orogeni) kao posledica odnosa ploča litosfere. Seizmički pokreti – uzroci, vrste i elementi zemljotresa, merenje jačine zemljotresa i raspored seizmički aktivnih područja na Zemlji; Minerali – Važniji petrogeni i rudni minerali, njihov hemijski sastav, unutrašnja građa, fizičke osobine i postanak;

Vežbe:

Osobine petrogenih i rudnih minerala – Makroskopsko prepoznavanje najznačajnijih petrogenih i rudnih minerala na osnovu fizičkih osobina, njihova uloga kao sastojaka stena i rudnih ležišta;

V. Jovanović, D. Srećković-Batoćanin: Osnovi geologije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2006.