Geoprostorne baze podataka

Kroz ovaj predmet studenti treba da upoznaju osnovne principe razvoja geoprostornih baza podataka, kao i osnove projektovanja i primene geoprostornih baza podataka u oblasti upravljanja životnom sredinom.

Po završetku nastave studenti će biti sposobni da razumeju suštinu geoprostornih baza podataka, da razumeju i znaju da koriste podatke koji su dati u GIS okruženju, da formiraju svoje georeferencirane podatke, razvijaju nove geoprostorne baze podataka, prostorno analiziraju i prikažu rezultate u određenom GIS okruženju.

Predavanja:

1. Uvodna razmatranja geoprostornih baza podataka;

2. Sistemi za upravljanje bazama podataka;

3. Konvencionalni modeli baza podataka;

4. Osnove objektnih baza podataka;

5. Projektovanje modela geoprostornih baza podataka;

6. Implementacija modela i realizacija aplikacija za geoprostorne baze podataka;

7. Procedure kontrole kvaliteta;

8. Parcijalni ispit;

9. Upitni jezici;

10. Klijent-server arhitektura;

11. Osnovni principi distribuiranih geoprostornih baza podataka;

12. Razvoj web tehnologija za distribuciju geoprostornih podataka;

13. Metapodaci;

14. Infrastruktura geoprostornih baza podataka i integracija;

15. Parcijalni ispit.

Vežbe: 1. Izvori geoprostornih podataka; 2. Atributi; 3. Upoznavanje sa GIS softverom; 4. Odbrana vežbe 1; 5. Kreiranje baze geoprostornih podataka; 6. Georeferenciranje; 7. Digitalizacija; 8. Odbrana vežbe 2; 9. Manipulacija geoprostornim podacima; 10. Prostorni upiti – presek i razlika; 11. Prostorni upiti – bafer zone; 12. Odbrana vežbe 3; 13. Geostatističke metode; 14. Odbrana vežbe 4; 15. Odbrana seminarskog rada.

  1. Kukrika M. (2000): Geografski informacioni sistemi, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd.
  2. Burrough P.A. and McDonnell R.A. (1998): Principi geografskih informacionih sistema, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
  3. Longley P., Maguire D.J., Goodchild M.F., Rhind, D.W. (Eds) (1999): Geographical Information Systems: Principles and Applications (2 Volumes), 2nd Edition, John Wiley & Sons, New York ; Chichester.
  4. Lazarević B., Marjanović Z., Aničić N., Babarogić S. (2003): Baze podataka, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.
  5. Marković D. (1996): Razvoj konceptualnog modela izgradnje geokodiranih baza podataka pregledno – topografske karte razmere 1:300 000 korišćenjem GIS tehnologije, Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Institut za geodeziju, Beograd.

odabrani naučni i stručni tekstovi.