GIS programiranje (MGIS2I2)

  • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 5
  • Semestar: II
  • Broj časova: 3+0

Cilj kursa je upoznavanje studenata sa osnovama skript programiranja, kako da automatizuju GIS zadatake koristeći Python programski jezik. Automatizacija može olakšati rad, a poznavanje skript jezika poput Python-a je veoma važna veština koju je potrebno da imaju GIS analitičari.

Po završetku kursa student će biti u mogućnosti da:

- Dizajnira i implementuje rešenja u Python-u za automatizaciju geoprocesing zadataka.

- Pokaže razumevanje programskih koncepata, metoda i pristupa, kao što su otklanjanje grešaka, provere grešaka i dokumentacije.

- Pokažu razumevanje naprednih koncepata kao što su eksterne biblioteke.

- Sposoban da integriše sadržaj, primere i koncepte iz eksternih izvora, kao što je ArcGIS.

Teorijska nastava:

- Uvod u GIS modeliranje i Python.

- Python i osnove programiranja.

- GIS-pristup podacima i manipulacija sa Python.

- Python za GIS analitičare

 

Praktična nastava:

- Python primeri, map algebra i rasteri, kreiranje bafera, skript alati, komunikacija sa GIS alatima.

Python Scripting for ArcGIS by Paul Zandbergen

Python homepage (http://www.python.org/ )

Službeni tutorijal (Guido van Rossum) (http://docs.python.org/tut/tut.html )

Mark Pilgrim, Dive Into Python (on-line book http://diveintopython.org/)

Mark Lutz, Learning Python, 3rd Edition, O’Reilly, 2007

Mark Lutz, Programming Python, 3rd Edition, O’Reilly, 2006