Gradski turizam

Objašnjavanje fenomena urbanog turizma. Sticanje sistematizovanih naučnih znanja i neophodnih veština o uticaju turizma na savremeni razvoj urbanih sistema i mogućnost njihove primene u Srbiji.

Studenti treba da steknu sistematizovana znanja o značaju turizma u gradovima i njegovom uticaju na transformaciju urbane sredine. Razvoj stvaralačkih sposobnosti i aktivnog odnosa studenata u ogranizovanju i unapređenju turističkog razvoja urbanih područja.

Predavanja:
(1) Definicija gradskog turizma. Predmet proučavanja, metode istraživanja i naučni ciljevi gradskog turizma. (2) Opšte odlike istorijsko-geografskog razvoja gradova i turističkih kretanja u svetu i pojedinim njegovim delovima. (3) Ciklus razvoja urbanog turizma. (4) Tipologije urbanog turizma. (5-6) Metropole, glavni gradovi, istorijski, industrijski, „kulturni“gradovi, obnovljeni lučki gradovi, gradovi-odmarališta i dr. (7) Povezanost urbane sredine i turizma (urbani kontekst). (8) Uticaj turizma na prostorno-funkcionalni razvoj grada. (9) Urbani prostor i glavni turistički tokovi u svetu početkom 21. veka. Značaj gradskog turizma u svetu i Srbiji. (10) Turistička potražnja u urbanim sredinama. (11) Turistička ponuda u urbanim sredinama. (12) Turistički motivi. Konferencije, izložbe i sajmovi. Kultura, zabava, sport i specijalni događaji. (13) Sekundarni elementi turističke ponude. (14) Karakteristike turističkih usluga u gradskim sredinama. (15) Strategija razvoja gradskog turizma.

Vežbe:
Istraživački rad kroz izradu konkretnih zadataka – utvrđivanje uloge i značaja gradova u turističkim kretanjima, prostorna analiza turističke potražnje i turističke ponude u urbanim sredinama, utvrđivanje uticaja turizma na transformaciju urbanog prostora. Primena izabranih metode i tehnike u proučavanjima urbanog turizma (statistička analiza, kartografsko i grafičko predstavljanje i interpretacija podataka i drugo).

Ashwort G.J., Tunbridge J.E. (2000): The Tourist-Historic City. Oxford: Elsevier Science Ltd.
Law, Christopher (2002): Urban Tourism: The Visitor Economy and the Growth of Large Cities. London: Continuum.
Spirou, Costas (2011): Urban tourism and urban change: cities in a global economy. New York: Routledge.
Grčić M. (2006): Globalni gradovi, Beograd. (II i IV deo)
Štetić S. (2007): Posebni oblici turizma, Beograd.