Hidrologija 2

Upoznavanje sa hidrološkim objektima na Zemlji koji imaju specifične oblike kretanja vode (jezera, močvare, lednici i Svetsko more) - sa njihovim nastankom, svojstvima i zakonomernostima kretanja. Takođe, cilj je ukazivanje na njihov značaj, oblike korišćenja i zaštitu.

Sticanje znanja o celokupnom hidrološkom omotaču Zemlje i sposobnosti uočavanja i analiziranja hidroloških problema, kao i pronalaženja odgovarajućih mera za njihovo otklanjanje.

Predavanja:

 1. Upoznavanje sa predmetom proučavanja Hidrologije 2, organizacijom nastave, osnovnom literaturom, sistemom bodovanja osnovnih aktivnosti. Limnologija - nauka o jezerima.
 2. Postanak i podela jezera. Depresije i kriptodepresije.
 3. Tipovi jezera.
 4. Hranjenje jezera i njihov vodni bilans. Talasi na jezerima. Denivelacija jezerskog nivoa.
 5. Seš. Sezonske promene jezerskog nivoa. Godišnje i višegodišnje promene jezerskog nivoa.
 6. Termički režim jezerske vode
 7. Jezero - životna zajednica. Značaj jezera.
 8. Močvare - nastanak, podela, hidrološki režim i značaj.
 9. Lednici - obrazovanje, kretanje, režim i tipovi.
 10. Hidrološki značaj lednika. Lavine. Stalno zamrznuto zemljište.
 11. Okeanologija - razvoj i podela. Horizontalna podela Svetskog mora.
 12. Okeansko dno. Sedimenti morskog dna. Salinitet morske vode.
 13. Optička svojstva morske vode. Termički režim morske vode. Led na moru.
 14. Morski talasi. Morske struje.
 15. Morska doba. Značaj mora i njegova zaštita.

Vežbe:

 1. Morfometrijske karakteristike jezera.
 2. Morfometrijske karakteristike jezera.
 3. Razvoj vetrovnih talasa na jezerima. Teorija trohoidalnih talasa.
 4. Termička klasifikacija jezera.
 5. Analiza ekološke katastrofe odabranog jezera.
 6. Veštačka jezera – obilazak Savskog jezera.
 7. Lavine u Srbiji – pojava i zaštita.
 8. Fizička svojstva morske vode.
 9. Hemijska svojstva morske vode.
 10. Promena površinske temperature okeana.
 11. El Ninjo – hidrološki i atmosferski fenomen.
 12. Trend promene temperature vode okeana. Korelacije sa pojedinim hidrološkim parametrima.
 13. Problem zagađenja mora.
 14. Okeanske struje.
 15. Struje u Sredozemnom i Jadranskom moru.

Dukić D, Gavrilović Lj. (2006): Hidrologija. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
Gavrilović Lj, Dukić D. (2002): Reke Srbije. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
Stanković S. (2005): Jezera sveta. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd