Industrijska geografija

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Mirko Grčić
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 4
  • Semestar: VI
  • Broj časova: 2+1

Upoznavanje teorija lokacije i prostorne organizacije industrije. Razrada savremenih principa funkcionisanja teritorijalnih industrijskih sistema u prostoru. Otkrivanje procesa i mehanizama regionalnog razvoja industrije. Upoznavanje procesa koje industrija pokreće u geografskom prostoru.

Sagledavanje prostornih i strukturnih karakteristika industrije sveta i pojedinih regiona.

Predavanja
1-2) TEORIJSKO-METODOLOŠKI UVOD. Problemi razmeštaja industrije u istoriji geografije. Savremeni pravci razvoja industrijske geografije i veze s drugim naukama. 3) KONCEPCIJE EKONOMSKOG RAZVOJA. Hijerarhičnost razvoja. Strukturno-evolutivna koncepcija. Strukturno-periodična koncepcija. 4) TEORIJE LOKACIJE INDUSTRIJE. Normativne teorije. Bihejviristička teorija. Sistemski pristup. Radikalna geografija i strukturalizam. 5) INDUSTRIJSKI I URBANI SISTEMI. Industrija u prostornoj strukturi grada. Razmeštaj industrije i hijerarhija naselja. 6) INDUSTRIJSKI I REGIONALNI SISTEMI. Industrija u teoriji regionalnog razvoja. Neoklasični modeli. Strukturalistički modeli. 7) FAKTORI LOKALIZACIJE INDUSTRIJE. Prirodni uslovi i resursi. Životna sredina. Ekonomski faktori. Koncentracija, aglomeracija i inercija. 8-9) PLANIRANjE RAZVOJA I RAZMEŠTAJA INDUSTRIJE. Regionalna politika i razmeštaj industrije. Ekološka politika. Inovativna politika. 10) ENERGETIKA. Energetski bilans sveta. Ugalj. Nafta i zemni gasa. Elektroenergetika. Alternativna energetika. 11) METALURGIJA-crna i obojena.12) MAŠINSKA INDUSTRIJA. Mašinogradnja. Proizvodnja saobraćajnih sredstava i poljoprivrednih mašina. Elektrotehnička i elektronska industrija. 13) HEMIJSKA INDUSTRIJA. Organska, neorganska (bazna) i laka hemijska industrija. 14) TEKSTILNA INDUSTRIJA -razvoj, značaj, struktura i razmeštaj. 15) OSTALE VRSTE INDUSTRIJE. Industrija kože i obuće. Agroindustrija. Drvnoprerađivačka industrija. Proizvodnja građevinskog materijala.

Vežbe
Načini klasifikasije industrije. Načini merenja stepena razvoja industrije i procesa industrijalizacije zemalja i regiona. Kartografske metode predstavljanja industrije. Istraživanja prostorne koncentracije i specijalizacije industrije. Industrijalizacija i urbanizacija. Teorije lokacije industrije. Metode ekonomsko-geografske analize lokacije industrijske proizvodnje. Industrijske aglomeracije. Industrija u prostornoj strukturi grada. Industrija i geografska sredina.

Grčić M. Industrijska geografija, “Naučna knjiga”, Beograd, 1994.