ISO standardi u životnoj sredini

 • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj ESPB: 7
 • Semestar: I
 • Broj časova: 3+0

Osposobljavanje kadrova za shvatanje o značaju ISO standrda u životnoj sredini, kao standarda čija primena ima planetarnu dimenziju upravljanje.

Poznavanje osnovnih postupaka u izradi ISO standarda sa posebnim osvrtom na ISO 14 000.

 1. ISO standardi, pojam, pojava i značaj: Konceptualni okvir i značaj ISO standarda.
 2. Šta je to ISO: Značaj međunarodne organizacije ISO koja je nastala kao savez organizacija za standarde i standardizaciju.
 3. Serija standarda koji su veza ni za životnu sredinu: Uloga i značaj standarda koji su vezani za  zaštitu čovekove životne sredine.
 4. Struktura Komiteta ISO/TC 207: Uloga krovnog Komiteta, pododbora (SC) i radnih grupa (WG) u postavljanju standarda i uputstava iz svog područja.
 5. Prednosti ISO standardi 14 000f: Prednosti ISO 14 000 u odnosu na ostale standarde upravljanja životnom sredinom.
 6. Kako je nastala grupa standarda 14 000 ff: Faze nastanka serije standarda. Uloga Tehničkog komiteta ISO/TC 207. Osnovni standardi i dokumenti serije standarda.
 7. Šta je osnovni cilj standarda 14000 ff: Postupci ocenjivanja ekoloških performansi, ekološko proveravanja i oenjivanja životnog ciklusa proizvoda (od sirovine do otpada) i ekološkog obeležavanja proizvoda.
 8. Zahtevi standarda ISO 14001 i ISO 14004: Analiza zahteva koji su neophodni za primenu standarda ISO 14001 i ISO 14004.
 9. Ekološki audit: Upoznavanje i razrada standarda koji su propisani za izvođenje ekološkog audita.
 10. Postupak ekološkog obeležavanja proizvoda i usluga: Upoznavanje i razrada standarda koji regulišu oblast ekološkog obeležavanja proizvoda i usluga.
 11. Ocenjivanje ekološkog učinka: Upoznavanje studenata sa standardima kojima je definisan postupak ocenjivanja ekološkog učinka.
 12. Životni ciklus: Upoznavanje i razrada standarda Upoznavanje i razrada standarda koji regulišu oblast ekološkog obeležavanja proizvoda i usluga kojima se definiše postupak životnog ciklusa
 13. Značaj ISO 14050: Terminološko usaglašavanje iz podrtučja životne sredine.
 14. Metodologija izrade certifikata iz domena ISO 140001. 

Cascio, J., Woodside, G., Mitchell, P. (1996): „ISO 14000 Guide-The New International Environmental Management Standards”, McGraw-Hill, USA. Cascio, J. (1996): „The ISO 14000 Handbook”, CEEM Information Services with ASQC Quality Press,USA.
-----(2004): „ISO Bulletin ”, CEEM Information Services with ASQC Quality Press,USA -----(1996): „ISO 14001 - Environmental management systems - Specifikacin with quidance for use”, International Organization for Standardization, Geneva. -----(1996): „ISO 14004 - Environmental management systems - General quidelines on principles”, systems and supporting techniques, International Organization for tandardization, Geneva. ----(1999): „International standard ISO 14031 - Environmental management – Environmental performance Evaluation – Guidelines”, International rganization or Standardization, Geneva. -----(1997): „JUS ISO 14001”, Savezni zavod za standardizaciju, Beograd.
-----(1997): „JUS ISO 14004”, Savezni zavod za standardizaciju, Beograd. -----(1997): „JUS ISO 14010”, Savezni zavod za standardizaciju, Beograd. -----(1997): „JUS ISO 14011”, Savezni zavod za standardizaciju, Beograd. -----(1997): „JUS ISO 14012”, Savezni zavod za standardizaciju, Beograd.