Klima i turistička kretanja

 • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
 • Nastavnik: dr Goran Anđelković
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj ESPB: 7
 • Semestar: I
 • Broj časova: 3+0

Cilj predmeta je usvajanje znanja da klima u nekim mestima i predelima predstavlja osnovu turizma, u drugima povoljno utiče i pospešuje turizam, u trećima ga ograničava, a u četvrtim čak onemogućava. Za turistička kretanja je neophodno poznavanje sih klimatskih elemenata uključujući i one kompleksne. Specifičnosti geoprostora koje se ogledaju u postojanju različitih mikroklimata, zatim primorske i kontinentalne klime predstavljaju neizostavan zadatak izučavanja.

Osposobljavanje studenata da adekvatno sagledaju značaj klimatskih proučavanja u procesu turističke valorizacije, jer se klima pojavljuje i kao direktna i kao indirektna turistička vrednost. Kompleksnim izučavanjem klime studenti će steći znanje o tome koje su pogodnosti klime za odgovarajuće vrste turizma, što će im omogućiti da adekvatno planiraju aktivnosti kreiranja turističkih usluga, turističke izgradnje i turističke propagande.

Predavanja:

 1. Klima kao uslov turističkih kretanja;
 2. Fizička (realna) klima kao faktor turističkih kretanja;
 3. Specifične vrste klime kao turističke vrednosti  (primorska - mediteranska klima i planinska klima);
 4. Mikroklima, klima gradova i pojam klimatskog mesta;
 5. Meteorološka osmatranja kao uslov turističke valorizacije klime;
 6. Obrada klimatoloških podataka kao metod turističke valorizacije klime (parametri klimatskih elemenata, Kepenova klimatska formula, kompleksni pokazatelji klime);
 7. Prikazivanje klimatoloških podataka u funkciji turističkih kretanja (tabele i grafikoni, klimadijagrami, klimatske razglednice, klimatski profili);
 8. Analiza vremena i planiranje turističkih kretanja;
 9. Delovanje glavnih klimatskih elemenata na organizam čoveka (bioklima), delovanje vremenskih promena na čoveka (biovreme, meteoropatija) i talasoterapija;
 10. Pozitivno i negativno dejstvo čoveka na klimu (melioracija klime...)
 11. Savremene promene klime i turizam (globalno otopljavanje, efekat staklene bašte, ozonske rupe, kisele kiše);
 12. Klimatske pojave kao motivacioni faktor turističkih kretanja;
 13. Klimatske pojave kao ograničavajući faktor turističkih kretanja;
 14. Osnovne klimatske odlike pojedinih delova sveta;
 15. Klima kao turistička vrednost Srbije.
 1. Dukić, D. (1981): Klimatologija. Naučna knjiga, Beograd.
 2. Milosavljević, M. (1990): Klimatologija. Naučna knjiga, Beograd.
 3. Ducić V., Anđelković G. (2004): Klimatologija – praktikum za geografe. Geografski fakultet, Beograd.
 4. Jović G, Pecelj M. (2007): Značaj proučavanja klime za turizam. Radovi Filozofskog fakulteta, br. 9, Pale.
 5. Stanković S.(1995): Klima kao turistička vrednost. Glasnik SGD, sv 2. br 75, Beograd.
 6. Rakićević, T. (1986): Klima kao turistička vrednost Srbije. Zbornik radova Instituta za geografiju, sv. 33, Beograd.