Klimatologija 2

Upoznavanje sa klimatskim  procesima na Zemlji. Analiza klimatskih faktora. Klimatske klasifikacije i kolebanje klimata. Urbana klimatologija.

Primena stečenih znanja iz predmeta Klimatologija u nastavi geografije.

Predavanja:
Mikroklima; Solarna i fizička klima; Klasifikacija klimata; Promene i kolebanja klimata; Antropogeni uticaji na vreme i klimu; Problem kiselih kiša; Oštećenja ozonskog omotača; Klima gradova; Kriptoklima – klima zatvorenih prostora; Vreme, klima i rat.

Vežbe:
Prostorna interpolacija – izrada izohijetne karte; Ispitivanje uticaja klimatskih faktora; Analiza sinoptičkih karata; Određivanje Kepenove klimatološke formule; Klimatogrami – izrada klimadijagrama po Valteru; Izrada klimatskih razglednica; Izrada klimatskih profila; Fenoklimatološka ispitivanja – izrada fitofenološke karte.

Dukić D. (1998): Klimatologija, Geografski fakultet, Beograd.
Ducić V., Anđelković G. (2005): Klimatologija - Praktikum za geografe, Geografski fakultet, Beograd.
Ducić V., Radovanović M. (2005): Klima Srbije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.