Klimatologija 1

Upoznavanje sa meteorološkim procesima na Zemlji.

Primena stečenih znanja iz predmeta Klimatologija u nastavi geografije.

Predavanja:
Atmosfera – granice i sastav; Vertikalna struktura atmosfere; Razvoj proučavanja atmosfere; Radijaciono – energetski bilans Zemlje; Temperatura vazduha; Vazdušni pritisak; Vetrovi; Isparavanje i vlažnost vazduha; Oblaci i oblačnost; Padavine i snežni pokrivač; Vazdušne mase i frontovi; Cikloni i anticikloni.

Vežbe:
Upoznavanje sa meteorološkim osmatranjima; Beleženje atmosferskih pojava; Baze podataka u klimatologiji – meteorološki godišnjaci; Provera pouzdanosti podataka u klimatologiji; Interpolacija nedostajućih podataka u klimatologiji; Ekstrapolacija nizova osmatranja u klimatologiji; Određivanje uticaja visine Sunca na zagrevanje Zemljine površine; Šematsko prikazivanje toplotnog bilansa Zemlje; Izračunavanje vertikalnih gradijenata – temperaturni gradijent; Izračunavanje temperaturnih suma; Izrada ruže vetrova; Raspoznavanje oblaka.

Dukić D. (1998): Klimatologija, Geografski fakultet, Beograd.
Ducić V., Anđelković G. (2005): Klimatologija - Praktikum za geografe, Geografski fakultet, Beograd.
Ducić V., Radovanović M. (2005): Klima Srbije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.