Ljudski resursi u turizmu

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Vera Gligorijević
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 5
  • Semestar: VI
  • Broj časova: 2+2

Razumevanje uloge obrazovanje u globalnoj ekonomiji i sti­ca­nje zna­nja o ljudskim resursima u turizmu; razumevanje značaja upravljanja ljudskim resursima u turizmu; upoznavanje sa tehnikama upravljanja ljudskim resursima.

Osposobljavanje studenata za kritičko sagledavanje uloge adekvatnog obrazovanja kadrova u turizmu kao suštinskog preduslova uspešnog turističkog privređivanja i održivog razvoja turizma. Ovladavanje praktičnim znanjima na osnovu kojih će studenti biti osposobljeni da se uključe u proces upravljanja turističkim preduzećima, posebno u sektoru za ljudske resurse.

Predavanja:
Uvod u teoriju o ljudskim resursima. - Ljudski resursi kao naučna disciplina i upravljačka praksa. Pojmovne razlike između radne snage, ljudskog kapitala i ljudskih resursa. Faktori razvoja teorije o ljudskom kapitalu. Faktori razvoja prakse upravljanja ljudskim resursima. Kvantitativni i kvalitativni pokazatelji ljudskih  resursa. (1-3 nedelja)
Stanje i perspektive ljudskih resursa u turizmu.- Dinamika zapošljavanja u turizmu. Obrazovni sastav zaposlenih u turizmu. Specifična znanja i veštine zaposlenih u turizmu. Diferenciranost radne snage u turizmu prema etničkim obeležjima, polnom sastavu i migracionim karakteristikama. Usklađenost ponude radne snage u turizmu sa zahtevima turističke potražnje. (4-7 nedelja)
Uticaj ljudskih resursa na razvoj turizma. - Korelacija između obrazovanja zaposlenih u turizmu i razvoja specifičnih vrsta turističke ponude. Uticaj obrazovanja na produktivnost zaposlenih u turizmu. Korelacija između sredstava uloženih u obrazovanje i nivoa zarada u turizmu. Ekonomija znanja i turizam. (8-11 nedelja)
Upravljanje ljudskim resursima u turizmu.- Pozicija menadžmenta ljudskih resursa u sektoru proizvodnih usluga. Značaj upravljanja ljudskim resursima u turističkim poslovnim sistemima. Analiza posla i planiranje ljudskih resursa. Uloga menadžmenta ljudskih resursa u formulisanju i sprovođenju poslovne i razvojne strategije. Motivisanje zaposlenih kroz razvoj, ocenjivanje performansi i nagrađivanje. Obuka zaposlenih. Sistem zarada, radni odnosi i napuštanje organizacije. (12-15 nedelja)

 

Vežbe:
Seminarski rad. Razrada metoda istraživanja ljudskih resursa u turizmu. Analiza stanja i definisanje strategije razvoja ljudskih resursa na zadatim teritorijalnim jedinicama.

Bogićević, B. (2011). Menadžment ljudskih resursa. Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, Beograd.
Nickson, D. (2006). Human Resource Management for the Hospitality and Tourism Industries. Elsevier, Philadelphia.
Baum, T. (2007). Human resources in tourism: Still waiting for change. Tourism Management, 28.
International Labour Organization (2001). Human Resource Development, Employment and Globalization
in the Hotel Catering and Tourism Sector, ILO.
OECD (2007). Ljudski kapital. Kako ono štoznate oblikuje vaš život (prevedeno izdanje). Ministarstvo prosvete Republike Srbije, Beograd.