Манифестациони туризам | Географски факултет

Manifestacioni turizam

Proučavanje manifestacionog turizma sa različitih aspekata, utvrđivanje elemenata manifestacija, faktora koji utiču na održavanje manifestacije, izdvajanje klasifikacija manifestacionog turizma na osnovu brojnih kriterijuma.

Osposobljavanje studenata da  shvate teorijski i praktični aspekt istraživanja turističkih manifestacija, urade evaluaciju turističkih manifestacija. Kod studenata treba razvijati svest o tome koliko su manifestacije značajne za sredine u kojima se održavaju, pogotovu za očuvanje vrednosti lokalne zajednice.

Predavanja: Turizam događaja: definicija i istraživanja. Klasifikacija manifestacija. Specijalni događaji i MICE industrija. Izložbe i kongresi. Festivali, karnevali. Ekonomski efekti manifestacionog turizma. Aspekti manifestacionog turizma. Manifestacioni turizam u odnosu na ukupnu turističku ponudu. Elementi organizovanja i planiranja manifestacionog turizma. Geografski raspored manifestacija u Srbiji. Osnovna podela manifestacionog turizma u Srbiji. Etnografske i umetničke manifestacije u Srbiji. Privredne i zabavno-turističke manifestacije. Naučno-stručne i turističko-propagandne manifestacije. Verske i političko-istorijske manifestacije. Sportske i dečije manifestacije.

Vežbe: Analiza primera dobre i loše prakse organizovanja manifestacija, vrednovanje različitih vrsta manifestacija, utvrđivanje korelacija manifestacionog turizma i geografske sredine u kojoj se manifestacije održavaju.

Getz D. (2008). Event Tourism: Definition, Evolution and Research. Tourism Menagement, Vol 29, pp. 403-428.
Bjeljac Ž. (2006). Teorijsko-metodološke osnove manifestacionog turizma. Geografski institut „Jovan Cvijić”, posebna izdanja, knjiga 67, Beograd.
Bjeljac Ž. (2010). Turističke manifestacije u Srbiji. . Geografski institut „Jovan Cvijić”, posebna izdanja, knjiga 82, Beograd.
Štetić S. (2011). Poslovni turizam. Izdavač autor, Beograd.