Манифестациони туризам

Проучавање манифестационог туризма са различитих аспеката, утврђивање елемената манифестација, фактора који утичу на одржавање манифестације, издвајање класификација манифестационог туризма на основу бројних критеријума.

Оспособљавање студената да  схвате теоријски и практични аспект истраживања туристичких манифестација, ураде евалуацију туристичких манифестација. Код студената треба развијати свест о томе колико су манифестације значајне за средине у којима се одржавају, поготову за очување вредности локалне заједнице.

Предавања: Туризам догађаја: дефиниција и истраживања. Класификација манифестација. Специјални догађаји и MICE индустрија. Изложбе и конгреси. Фестивали, карневали. Економски ефекти манифестационог туризма. Аспекти манифестационог туризма. Манифестациони туризам у односу на укупну туристичку понуду. Елементи организовања и планирања манифестационог туризма. Географски распоред манифестација у Србији. Основна подела манифестационог туризма у Србији. Етнографске и уметничке манифестације у Србији. Привредне и забавно-туристичке манифестације. Научно-стручне и туристичко-пропагандне манифестације. Верске и политичко-историјске манифестације. Спортске и дечије манифестације.

Вежбе: Анализа примера добре и лоше праксе организовања манифестација, вредновање различитих врста манифестација, утврђивање корелација манифестационог туризма и географске средине у којој се манифестације одржавају.

Getz D. (2008). Event Tourism: Definition, Evolution and Research. Tourism Menagement, Vol 29, pp. 403-428.
Бјељац Ж. (2006). Теоријско-методолошке основе манифестационог туризма. Географски институт „Јован Цвијић”, посебна издања, књига 67, Београд.
Бјељац Ж. (2010). Туристичке манифестације у Србији. . Географски институт „Јован Цвијић”, посебна издања, књига 82, Београд.
Штетић С. (2011). Пословни туризам. Издавач аутор, Београд.