Manifestacioni turizam

Proučavanje manifestacionog turizma sa različitih aspekata, utvrđivanje elemenata manifestacija, faktora koji utiču na održavanje manifestacije, izdvajanje klasifikacija manifestacionog turizma na osnovu brojnih kriterijuma.

Osposobljavanje studenata da  shvate teorijski i praktični aspekt istraživanja turističkih manifestacija, urade evaluaciju turističkih manifestacija. Kod studenata treba razvijati svest o tome koliko su manifestacije značajne za sredine u kojima se održavaju, pogotovu za očuvanje vrednosti lokalne zajednice.

Predavanja: Turizam događaja: definicija i istraživanja. Klasifikacija manifestacija. Specijalni događaji i MICE industrija. Izložbe i kongresi. Festivali, karnevali. Ekonomski efekti manifestacionog turizma. Aspekti manifestacionog turizma. Manifestacioni turizam u odnosu na ukupnu turističku ponudu. Elementi organizovanja i planiranja manifestacionog turizma. Geografski raspored manifestacija u Srbiji. Osnovna podela manifestacionog turizma u Srbiji. Etnografske i umetničke manifestacije u Srbiji. Privredne i zabavno-turističke manifestacije. Naučno-stručne i turističko-propagandne manifestacije. Verske i političko-istorijske manifestacije. Sportske i dečije manifestacije.

Vežbe: Analiza primera dobre i loše prakse organizovanja manifestacija, vrednovanje različitih vrsta manifestacija, utvrđivanje korelacija manifestacionog turizma i geografske sredine u kojoj se manifestacije održavaju.

Getz D. (2008). Event Tourism: Definition, Evolution and Research. Tourism Menagement, Vol 29, pp. 403-428.
Bjeljac Ž. (2006). Teorijsko-metodološke osnove manifestacionog turizma. Geografski institut „Jovan Cvijić”, posebna izdanja, knjiga 67, Beograd.
Bjeljac Ž. (2010). Turističke manifestacije u Srbiji. . Geografski institut „Jovan Cvijić”, posebna izdanja, knjiga 82, Beograd.
Štetić S. (2011). Poslovni turizam. Izdavač autor, Beograd.