Međunarodna privreda i turizam

Cilj predmeta je da se objasne međusobne veze i odnosi između turističkih resursa i formiranja turističkog proizvoda u regionalnom i globalnom aspektu.

Sticanjem znanja studenti se osposobljavaju za pronalaženje najadekvatnijih rešenja za korišćenje turističkih resursa i njihovo pretvaranje u konkretan turistički proizvod.

Teorijska nastava
Uvod u istorijski i geografski razvoj turizma u svetu. Ekonomske funkcije turizma. Faktori turističke ponude i potražnje. Regionalni pregled teritorijalnog razmeštaja hotelijerstva u svetu. Evolutivni razvoj turističkog tržišta. Turistička ponuda – tendencije i prognoze. Vrste ekonomskih organizacija i preduzeća u turizmu, hotelijerstvu i ugostiteljstvu. Utvrđivanje država i regiona koji se brzo turistički razvijaju u svetu. Osnovne tendencije na međunarodnom turističkom tržištu.
Vežbe,
Standardi održivog turizma u globalnoj ekonomiji. Kriterijumi i pokazatelji stepena razvijenosti turizma. Kartografsko predstavljanje i prezentacija regionalnog razvoja turizma. Izrada modela i scenarija razvoja turističkog proizvoda.

1) William F. T.: Global Tourism, Elsevier, Amsterdam, 2005.
2) Grčić M.: Ekonomsko-geografske osnove turizma, PMF, Skripta za studente turizmologije, Banja Luka, 2001.
3) Šećibović R. i drugi: Uvod u geografiju turizma sa osnovama prostornog planiranja, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2005.