Metode scenarija

Cilj predmeta je da se studenti osposobe da uz pomoć GIS-a vizuelno prate pojave i procese u prostoru, identifikuju ključne pokretače promena, smanje rizike i brzo donose nove odluke, proaktivno učestvuju u usmeravanju i upravljanju prostorom.

Koristeći metode scenarija i prospekcije studenti će praviti različite setove mogućih vizija budućih stanja prostora, sa neophodnim analizama, merama i instrumentima za vrednovanje i realizaciju pojedinih scenarija razvoja.

Teorijska nastava: Osnove prospekcije; Predviđanje budućnosti; Odlike metoda scenarija; Najbolji primeri primene metode scenarija u Evropi i SAD; Prostorni podaci, kao snaga oblikovanja budućnosti primenom savremene informacione tehnologije, za potrebe prostornog planiranje i donošenja strateških odluka. Koji su sve GIS alati raspoloživi za potrebe građenja scenarija i šta koji pruža? Šta je neophodno da bi se GIS uključio u metodologiju scenarija? Kako izabrati kvalitativne i kvantitativne varijable (ključne pokretače);
Praktična nastava:Vežbe,
Kreiranje virtuelne predstave projektovanog područja; Predviđanje i eksperimentisanje sa više varijanti (alternativa); Analiziranje promena u različitim alternativama; Uočavanje kvalitativnih i kvantitativnih uticaja promena u realnom vremenu; Povezivanje izlaznik komponenti sa vizuelnim prikazima; Kombinovano planiranje; Selekcija gradova i odabir; Build-out analize; Zoniranje i permanentno odlučivanje; Vođenje i planiranje u vanrednim situacijama; Analize vizuelnih uticaja i dr.

Kaunonen, A. (2001): Scenario Building and Strategy Work. Workshop IV, Seminar on Scenario Building, Finland Future Research Centre, CAPFUL; William H. R., Honton E. J. (1987): Scenario Planning - What Style You Should Use, Long Range Planning, Vol. 20, No. 4; Fontela, E. (2000): Bridging the Gap between Scenarios and Models. Foresight Vol. 2, Feb. 00, s. 10-14; Kaivo-oja, Jari (2001): Scenario Learning and Potential Sustainable Development Processes in Spatial Contexts: Towards Risk Society or Ecological Modernization Scenarios? Forthcoming in Futures Research Quarterly. World Future Society, Finland Futures Research Centre, Turku School of Economics and Business Administration; Godet, M. (1987): Scenarios and Strategic Management. Butterworth, London; Godet, M. (1991): From Anticipation to Action. A Handbook of Strategic Prospective. UNESCO Publishing, Paris.