Metodologija istraživanja u fizičkoj geografiji

  • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
  • Nastavnik: dr Nenad Živković
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 7
  • Semestar: I
  • Broj časova: 3+0

Upoznavanje sa metodima u fizičko-geografskim istraživanjima i njihova praktična primena.

Ovladavanje fizičko-geografskim metodima i njihova primena u praksi. Sposobnost za samostalno istraživanje i pisanje fizičko-geografskog rada.

Predavanja:

Kvalitativne i kvantitativne analize karata; Fizičko-hemijske metode analize i sinteze vezane za hemijsku eroziju, denudaciju i akumulaciju; Empirijski metodi u proučavanju mehaničke vodne erozije.

Metodi rangiranja rečne mreže; Određivanje i grafičko predstavljanje gustine rečne mreže;

Određivanje oblika rečnih slivova i njihovo grafičko predstavljanje; Grafikon priraštaja sliva;

Hipsografska kriva sliva; Vodni režim – raščlanjivanje hidrograma; Metod grafičke analize vodnih režima.

Obrada klimatoloških podataka; Analize klimatskih elemenata; Klasifikacija klimata, Kompleksne klimatske analize.

Manojlović P., Dragićević S.(2003). Praktikum iz geomorfologije. Geografski fakultet, Univerziteta u Beogradu, Beograd.

Ducić V., Anđelković G. (2005). Klimatologija (Praktikum za geografe). Geografski fakultet, Univerziteta u Beogradu, Beograd.

Prohaska S., Petković T., Ristić V. (1996). Praktikum iz hidrologije. Univerzitet u Beogradu, RGF, Beograd.

Tošić R., Crnogorac Č. (2005). Praktikum iz hidrologije - potamologija. Geografsko društvo Republike Srpske, Banja Luka.