Metodologija izrade naučnog rada

Način i metodologija izrade naučnog rada kroz izabrane probleme iz užih naučnih oblasti geonauka – geografija, kao i pružanje kvalitetnog i savremenog znanja i odgovarajućih veština i kompetentnosti u skladu sa svetskim standardima, kako bi stečena doktorska diploma bila svuda priznata, što je i do sada bio slučaj sa stečenim doktorskim diplomama Geografskog fakulteta u Beogradu.

Naučna, aplikativna i obrazovna vrednost užih naučnih oblasti geonauka – geografija. Formiranje stručnjaka obrazovnog profila, na kojima se danas baziraju proučavanja i projekcije geoprostornih demografskih, socijalnih, regionalnih, ekoloških, ekonomskih, prostorno-planerskih i drugih dimenzija, uz naučno fundirano uvažavanje prirodnih potencijala i ograničenja. Krajnji ishod predmeta se odnosi na primenu teorije i metodologije geonauka u različitim područjima naučnih problema i društvene prakse kroz multidisciplinarnost i interdisciplinarnost.

  1. Razvoj teorije i metodologije u geonaukama – geografija, kroz sve uže naučne oblasti definisane Statutom Geografskog fakulteta u Beogradu (Fizička geografija, Društvena geografija, Regionalna geografija, Kartografija, Opšta geografija, Prostorno planiranje, Turizmologija, Geoprostorne osnove životne sredine i Demografija).
  2. Uporedni pregled teorijskih i metodoloških pitanja tradicionalnih (klasičnih) i modernih istraživanja geografskog prostora.
  3. Periodizacija razvoja teorijsko-metodoloških osnova geonauka.
  4. Značaj srpske geografske škole u teoriji i metodologiji geonauka.
  5. Principi izrade naučnog rada (članka, monografije, dela).

Barnes, T. and Gregory, D. (1997) (Eds). Reading Human Geography. New York: John Wiley and Sons, Inc.
David, R. (1996). Sustainable development. An Introductory Guide. London: Earthscan.
Peterson, W. (1967). Population. New York: The Macmillan Co.
Rudić, V.B. (2007). Razvoj nastave geografije u Srbiji. Beograd: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
Lješević, M. i Živković, D (2001). Kartografija. Beograd: Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Ahnert, F. (1996). Introduction to geomorphology. New York: John Wiley and Sons, Inc.
Gnjato, R. i Stamenković, S. (2002). Uvod u geografiju. Beograd: Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Grčić, M. (2000). Politička geografija. Beograd: Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu.