Monitoring i oditing životne sredine

 • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
 • Nastavnik: dr Miško Milanović
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj ESPB: 7
 • Semestar: I
 • Broj časova: 3+0

Kontrola i proveravanje stanja elemenata životne sredine.

Osposobljavanje studenata Master studija da vrše merenja zagađujućih materija i energija različitih medijuma životne sredine.

Predavanja:

 1. Teorijske osnove monitoringa i oditinga životne sredine (ekološki, daljinski, kartografski);
 2. Ekološki monitoring i oditing – izvori zagađenja;
 3. Ekološki monitoring i oditing – zagađujuće materije;
 4. Ekološki monitoring i oditing – vazduh;
 5. Ekološki monitoring i oditing – voda;
 6. Ekološki monitoring i oditing – zemljište;
 7. Ekološki monitoring i oditing – vegetacija;
 8. Ekološki monitoring i oditing – buka (zagađujuće energije);
 9. Daljinski monitoring i oditing – teorijske osnove;
 10. Daljinski monitoring i oditing – obrada snimaka u softveru Idrisi (analiza voda);
 11. Daljinski monitoring i oditing – obrada snimaka u softveru Idrisi (analiza zemljišta);
 12. Daljinski monitoring i oditing – obrada snimaka u softveru Idrisi (analiza vegetacije);
 13. Daljinski monitoring i oditing – obrada snimaka u softveru Idrisi (analiza antropogenih tvorevina);
 14. Kartografski monitoring i oditing (veze sa daljinskim i ekološkim, dopuna podataka, reprezentativnost);
 15. Kartografski monitoring i oditing – informatizovanje izmerenih podataka na bazi ekološkog i daljinskog monitoringa i oditinga.
 1. (2002): „Terms of Reference for Feasibility Study for Hazardous Waste including Medical Waste Management in the Republic of Serbia”, SOFRECO, Belgrade.
 2. Artiola F., Pepper I., Brusseau M. (2004): „Environmental Monitoring and Charakterization”, Elsevier Academic Press, San Diego, California.
 3. Golubev N. (2002): „Global change in the ecosphere” Zheldorizdat, Moscow.
 4. Đukanović M. (1991): „Ekološki izazov”, Elit, Beograd.
 5. Zelenika R. (1988): „Metodologija i tehnologija izrade naučnog i stručnog dela”, Savremeno pakovanje, Zemun.
 6. Kuba L., Koking Dž. (2003): „Metodologija izrade naučnog teksta”, CID, Podgorica.
 7. Lješević M. (2005): „Teorija i metodologija istraživanja životne sredine”, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd.
 8. Milanović M., Bakrač S. (2009): „Problemi ekomenadžmenta i njegovog okruženja”, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa „Teritorijalni aspekti razvoja Srbije i susednih zemalja”, Divčibare, Srbija.
 9. Milanović M., Lješević M. (2009): „Teledetekcione metode istraživanja životne sredine”, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1-274.
 10. Milanović M., Lješević M. (2009): „Vrednovanje prirodnih faktora u urbanom planiranju i programima razvoja lokalnih zajednica”, GLASNIK Srpskog geografskog društva, sveska LXXXIX – broj 3, Beograd, 51-58.
 11. Milanović M., Milinčić M. (2010): „Oditing životne sredine u lokalnim ekološkim akcionim planovima Srbije stanje i perspektive”, Zbornik sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja – Ivanjica, Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd, 571-586.
 12. Milenković D. (2006): „Zbirka propisa iz oblasti zaštite životne sredine”, Službeni glasnik, Beograd.
 13. NASA (1999): „EOS – Science Plan”, The State of Science in the EOS Program, Washington, USA.
 14. Olujić M. (2001): „Snimanje i istraživanje Zemlje iz svemira”, Hrvatska Akademija znanosti i umjetnosti i Geosat, Zagreb.
 15. Radojević R. (2000): „Upravljanje kvalitetom i zaštitom životne sredine”, DOPIS, Beograd.
 16. Republika Srbija (2009): „Zakon o zaštiti životne sredine”, Službeni glasnik republike Srbije br. 135/04, Beograd.
 17. Todić D., Čok V., Vukasović V., Mijušković O., Dabić Lj., Pavličević B. (2000): „Zakonodavstvo Evropske unije o životnoj sredini i zemlje u tranziciji”, Birografika, Beograd.
 18. Filipović D. (1999): „Modelovanje zagađivanja životne sredine gradova – monitoring i zaštita”, Biblioteka Akademija, Zadužbina Andrejević, Beograd.
 19. Čvorović Z. (2005): „Upravljanje rizicima u životnoj sredini”, Zadužbina Andrejević, Biblioteka DISSERTATIO, Beograd.