Monitoring zemljišta i vode

Praćenje i kontrola kvaliteta zemljišta i vode.

Razvijanje svesti o neophodnosti sprovođenja monitoringa zemljišta i vode

Teorijska nastava: Struktura i tekstura zemljišta. Fizička struktura zemljišta. Voda i vazduh u zemljištu. Nastanak različitih zemljišta. Klasifikacija zemljišta. Monitoring zemljišta. Kontrola kvaliteta prehrambenih proizvoda. Upravljanje zemljištem. Kvalitet vode, pojam, stanje i zaštita. Praćenje (kontrola) kvaliteta površinskih i podzemnih voda. Mere zaštite vode od zagađenja.
Praktična nastava, Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad: Metode vrednovanja zemljišta. Prikupljanje podataka. Erozioni procesi. Izrada katastra izvora zagađenja zemljišta i voda. Kontrola i upravljanje zemljištem (na konkretnom primeru).

Antić M., Jović N., Avdalović V. (1990): Pedologija, Naučna knjiga, Beograd; Antonović M. G. (1982): Klasifikacija oštećenih zemljišta, Zemljište i biljka, vol 31, br. 2, Beograd; Lješević M. (2003): Geografija zemljišta, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić; Gavrilović Lj., Dukić D. (2002): „Reke Srbije”, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd; Miloradov M., Marjanović P., Bogdanović S. (1995): Metodologija za izradu integralnog katastra zagađivača životne sredine, Agora, Beograd; Gajić B., Dugalić G. (2005): Pedologija - praktikum , Agronomski fakultet, Čačak; Republika Srbija (2005): Zakon o zaštiti životne sredine, Službeni glasnik republike Srbije, član koji se odnosi na zemljište i vode.