Novi pravci razvoja turizma

Osnovni cilj ovog programa ovladavanje stručnim znanjima i veštinama potrebnih u okviru složenog organizacionog sistema diverzifikacije razvoja turističkih pravaca.

Priprema i osposobljavanje studenata za samostalno obavljanje specijalizovanih poslova iz oblasti turističke ponude i potražnje vezane uz nove oblike turizma. Na ovom studijskom programu će se obrazovati kadrovi koji će posedovati primenljiva znanja i veštine iz oblasti novih prvaca razvoja turizma, koji su svakodnevno menjaju i razvijaju.

Teorijska nastava
Uvod. Osnovna obeležja savremenog turizma. Geneza turističkog razvoja od elitnog preka masovnog i ka specifičnim i novim pravcima razvoja. Pojam i vrste novih oblika turizma i nove paradigme razvoja turizma. Specifičnost i karakteristike turističke ponude novih pravaca razvoja turizma. Uticaj geneze turističkog razvoja na segmentaciju turističkog tržišta. Mogućnosti i potenciajali za razvoj novih oblika turizma. Razvoj i menadžment posebnih vidova turizma prema. Uticaj informacionih tehnologija na nove puteve turističkih kretanja. Nove mogućosti aktivnog uticaja potrošača na formiranje turističkog proizvoda. Promene u pravcima i trajanju turističkih kretanja. Učesnici u organizovanju novih oblika turističkih kretanja. Integracioni procesi i privlačnost Balkana kao posebne desinacije. Novi pravci razvoja turizma šansa za razvoj srpskog turizma
Vežbe,
Individualni rad i rad na analizi studiji slučaja iz međunarodne i domaće prakse Pisanje osvrta na zadate teme i prikaz poslovnih slučajeva.

1) Snežana Štetić (2007), Posebni oblici turizma, Beograd.
2) Stevan M. Stanković (2000), Turistička Geografija, Geografski fakultet, Beograd