Obrazovanje za održivi razvoj

 • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj ESPB: 7
 • Semestar: I
 • Broj časova: 3+0

Razumevanje pojma, koncepta i principa održivog razvoja. Razvijanje holističkog pogleda na svet kroz shvatanje inter i intra generacijske pravednosti; Upoznavanje sa rezultatima naučnih istraživanja iz oblasti obrazovanja za održivi razvoj.

Student uspešno razume, vrednuje, planira i izvodi vaspitno-obrazovni rad za održivi razvoj; Student ume da primeni korake istraživačkog rada u vezi sa problemima održivog razvoja.

 1. Održivi razvoj (pojam, koncept, principi);
 2. Uloga obrazovanja u realizaciji strategije održivog razvoja;
 3. Obrazovanje za održivi razvoj kod nas i u svetu;
 4. Uloga mladih u rešavanju lokalnih i globalnih ekoloških problema;
 5. Obrazovanje za održivi razvoj i preokret u kulturi;
 6. Održivi razvoj - kultura slobodnog vremena i stil života;
 7. Obrazovanje za održivi razvoj i ekološki pokreti;
 8. Obrazovanje za održivi razvoj i mediji;
 9. Obrazovanje za održivi razvoj i škola (vaspitno-obrazovni ciljevi i ishodi);
 10. Šta mladi treba da dobiju, a šta realno dobijaju u školi u pogledu obrazovanja za održivi razvoj;
 11. Nastavni sadržaj u konceptu obrazovanja za održivi razvoj;
 12. Nastavne, vannastavne i vanškolske aktivnosti učenika u konceptu obrazovanja za održivi razvoj.

Aktivno učenje, Ministarstvo prosvete i sporta R Srbije, Institut za psihologiju, Ministarstvo za prosvetu i nauku Crne Gore, Beograd.; Glynis Cousin & Mick Healey: Pedagogic Research Methods in Geography Higher Education, Journal of Geography in Higher Education, Vol.27. No 3. 341/347, November 2003. Christine Drennon: Teaching Geographic Information Systems in a Problem-Based Learning Environment. Journal of Geography in Higher Education, Vol.29. No 3. 385/402, November 2005.; Grupa autora (1995): Zeleni putokazi, Priručnik za ekološko obrazovanje vaspitača i učitelja, Dečja ustanova ″Vračar″, Beograd.