Osnove statistike I

Da student shvati logiku statističkog načina razmišljanja, da nauči da izračunava i pravilno tumači statističke pokazatelje, da savlada statističke metode.

Nakon završenog kursa student će moći samostalno da sprovodi statističku analizu pojava u društvu i privredi kojima je iherentna stohastička-varijabilna priroda.

Predavanja:

Uvod u statistiku. Statistički skup.  Obeležje. Deskriptivna analiza. Prikupljanje, sređivanje i prikazivanje podataka. Deskriptivne mere.  Osnovni pojmovi teorije verovatnoće. Slučajni događaji. Verovatnoća. Slučajne promenljive. Raspodela verovatnoće.  Binomna raspodela.  Normalna raspodela. Uzorak i statistike uzorka.  Statističko ocenjivanje. Ocenjivanje aritmetičke sredine osnovnog skupa. Ocenjivanje proporcije osnovnog skupa.

Vežbe:

Statistički skup; Obeležje. Deskriptivna analiza; Osnovni pojmovi teorije verovatnoće. Slučajne promenljive i raspodela verovatnoće. Uzorak i statistike uzorka. Statističko ocenjivanje.

Mann, S. P.: Uvod u statistiku, Centar za izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet, Beograd, 2009.

Bošković O., Dragutinović R., Lovrić M. I Pavličić D.: Metodi statističke analize,        Zbirka rešenih zadataka, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004.

Žižić M., Lovrić M., Pavličić D.: Metodi statističke analize, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004.

Stojković, M.: Statistika, Ekonomski fakultet, Subotica, 2001.