Osnove teorije i metodologije istraživanja životne sredine

Upoznavanje razvoja teorijske i praktične misli o problemima životne sredine

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja o neophodnosti proučavanja recentnog stanja i praćenja promena u životnoj sredini

Teorijska nastava Upoznavanje sa problematikom predmeta i obavezama studenata; Istorijski razvoj saznanjao životnoj sredini; O pojmu životna sredina; Sistemi životne sredine; Građanske teorije i pristupi problemu nastanka i rešavanja ekološke krize; Ekološki aspekt teorije održivog razvoja; Uzroci, posledice i moguća rešenja ekološke krize; O pojmu prostora kao odrednici životne sredine; Suština pojma životna sredina i determinisanje izmena u njoj; Antropocentrizam i biocentrizam; Teorijske osnove zaštite i unapređenja životne sredine; Sistemski pristup i sistemnost životne sredine; Socioekonomski aspekt zaštite i unapređenja životne sredine; Religij, ideologija i ekologija;
Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
Literaturno istraživanje, izrada individualnih i timskih radova.
Kolokvijum: Gnoseološke osnove nauke o životnoj sredini. Teorijske opšte metode istraživanja životne sredine; Posebne metode istraživanja životne sredine; Metode evaluacije životne sredine; Metode saopštavanja istraživačkih rezultata o životnoj sredini.

Lješević M. (2005): Životna sredina – teorija i metodologija istraživanja, Geografski fakultet, Beograd;
Milinčić M. (2001): Geopolitika životne sredine, SGD, Beograd
Đukanović M. (1991): Ekološki izazov, Elit, Beograd