Perspektive prostornog planiranja

Studenti doktorskih studija će biti upoznati sa dominantnom teorijsko-metodološkom aparaturom modernih istraživanja za potrebe prostornog planiranja, aktuelnim temama istraživanja koje sprovode vodeće škole u svetu, kao i o tendencijama i pravcu razvoja naučnih istraživanja koja se mogu detektovati u narednoj dekadi na osnovu usvojenih strategijskih dokumenata u ovoj oblasti.

Upoznati studente sa trendovima i perspektivama prostornog planiranja sa posebnim osvrtom na prostorno planiranje u Evropskoj uniji.

1.-2. Istorijat istraživanja za potrebe prostornog planiranja;
3. Istraživanja za potrebe prostornog planiranja u evropskim zemljama: kritički rezime - koliko su istraživanja za potrebe prostornog planiranja u Evropi transnacionalnog karaktera, sličnosti i specifičnosti istraživanja – pregled po zemljama;
4.-5.  Pitanje naučnih disciplina – odnos tradicije i potreba, istraživačke institucije, odnos istraživanja prema potrebama i zahtevima prakse prostornog planiranja;
6.-7. Fundamentalna i aplikativna istraživanja, izbor strategije istraživanja;
8.-9. Noviji istraživački trendovi i teme za istraživanje, istraživačke teme čiji se razvoj očekuje u narednom periodu;
10. Istraživanja u vanevropskim zemljama;
11.-13. Istraživanja za potrebe prostornog planiranja u Srbiji – koreni, glavni pravci, najvažnije istraživačke institucije, istraživački trendovi;
14. Ka evropskom strateškom okviru istraživanja u prostornom planiranju – ciljevi i predlog, glavne teme istraživanja, transnacionalna istraživačka mreža;
15. Perspektive prostornog planiranja u narednih 20 godina.

Đorđević, D. (2004). Uvod u teoriju planiranja. Beograd: Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu;
Filipović D., Vukičević S. (2011): Uvođenje zainteresovane javnosti u postupak strateške procene uticaja na životnu sredinu, monografija, Asocijacija prostornih planera Srbije, Beograd
Dragićević S., Filipović D. (2009): Prirodni uslovi i nepogode u planiranju i zaštiti prostora, udžbenik, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
Vujošević, M., Zeković, S., Maričić, T. (2010). Postsocijalistička tranzicija u Srbiji i teritorijalni kapital Srbije – stanje, neki budući izgledi i predvidljivi scenariji. Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije.
Hillier J., Healey P. (2008): Critical Essays in Planning Theory Volume 3. Aldershot: Ashgate.
Brooks M. (2002): Planning Theory for Practitioners. Chicago, IL: Planners Press;

Naučni časopisi:
European Planning Studies,
European Urban and Regional Studies,
European Environment,
International Planning Studies,
Planning Perspectives
Internet stranice:
http://www.espon.eu/
http://www.nerc.ac.uk/research-council/http://www.epsrc.ac.uk/
http://www.esrs.ac.uk/
http://www.nerc.ac.uk/
http://www.britcoun.org/eis/rsinfo.htm
- Reaearch Assessments – HEFC: http://back.niss.ac.uk/cgi-bin/