Природне основе планинског туризма

Упознавање са природним карактеристикама планина (геолошке, геоморфолошке, киматске, хидролошке и биогеографске). Летњи и зимски планински туризам, алтернативни (авантуристички) планински туризам. Планински туризам и очување планина. Планинске туристичке манифестације – светски купови, првенства, ЗОИ и сл.

Анализом природних одлика оцењују се природне вредности и утврђују туристички потенцијали и специфичности планина, као и могућности развоја летњег и зимског планинског туризма. На основу природних специфичности планина анализирају се могућности развоја алтернативног туризма. Анализом туристичких планинских манифестација стиче се увид у њихову бројност и разноврсност, као и њихов значај за развој планинског туризма.

Предавања:

 • Дефиниција, циљ и основни задаци
 • Географски положај планина у Србији и на Балкану
 • Географски положај планина у  Европи и Свету
 • Геолошки састав као природна одлика планина у функцији туризма
 • Рељеф као природна одлика планина у функцији туризма
 • Клима као природна одлика планина у функцији туризма
 • Хидролошке одлике планина у функцији туризма
 • Биогеографске карактеристике планина у функцији туризма
 • Зимски планински туризам
 • Летњи планински туризам
 • Планинске туристичке манифестације
 • Излетнички планински туризам
 • Алтернативни планински туризам (планинарење, спелеологија, алпинизам, сплаварање, кањонинг, параглајдинг и сл.)

Вежбе:

 • Географски положај планинских регија Балканског полуострва и везе са великим урбаним центрима
 • Географски положај планинских регија Европе и везе са великим урбаним центрима
 • Географски положај планинских регија Света и везе са великим урбаним центрима
 • Компаративна анализа природних одлика планинских туристичких центара
 • Климатске  и хидролошке карактеристике појединих планинских центара
 • Анализа броја посетилаца значајних туристичких планинских центара код нас и у свету
 • Могућности развоја алтернативних туристичких понуда

Станковић С. (2003): Туризам, заштита и валоризација, СГД, Београд

Ђуровић П. (2012): Планински туризам (скрипта)