Planiranje i programiranje zaštite životne sredine

Izučavanje principa planiranja, izrada programa i projekata zaštite životne sredine.

Kompleksnost znanja u funkciji izrade planova i programa zaštite životne sredine

Teorijska nastava: Planiranje programa zaštite i unapređenja životne sredine. Projektovanje sistema zaštite životne sredine. Kontrola (auditing) realizacije programa i projekata zaštite životne sredine.
Praktična nastava, Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad: Izrada programa i planova. Planiranje zaštite (praktičan rad). Izrada ekološkog atlasa (praktičan rad).

Lješević M. (2002): Ruralna ekologija, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd.
Lješević M. (2002): Teorija i metodologija istraživanja životne sredine, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd.
Lješević M. (2002): Urbana ekologija, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd.
Tošković D. (1996): Uvod u prostorno i urbanističko planiranje, GrosKNjIGA, Beograd.
Perišić D. (1995): O prostornom planiranju, IAUS, Beograd.