Planiranje i uređenje turističkih područja

Svaki urbani, ruralni ili visokoplaninski prostor sadrži određene specifičnosti prema kojima je definisana strategija turističkog razvoja. Prema utvrđenim ciljevima i koncepciji turističkog razvoja određenog područja, kao i prema specifičnostima i njegovom identitetu, rade se konkretni prostorni ili urbanistički planovi (prostorni plan područja posebne namene, prostorni plan opštine, plan opšteg uređenja, generalni plan ili regulacioni plan) ili master planovi (programi razvoja turističkih područja) na osnovu kojih se vrši uređenje turističkog prostora. Na predavanjima će biti objašnjena uloga ovih planova kao i instrumenti na osnovu kojih se vrši uređenje turističkih područja. Takođe će biti objašnjena i uloga programa i programiranja uređenja turističkih područja koje prethodi ulaganjima u realizaciju turističkih projekata i uticaj planiranih aktivnosti na ekonomsku, ekološki u socijalnu dimenziju razvoja. Na vežbama će biti praktikovani konkretni primeri uređenja turističkih mesta ili širih područja sa raznim nivoom planova i programa.

Primena stečenih znanja iz predmeta Planiranje i uređenje turističkih područja u nastavi geografije.

Predavanja:
Pojam fizičkog uređenja turističkog mesta ili područja; Elementi identiteta turističkog mesta i područja; Socijalni i ekonomski elementi uređenja turističkog mesta ili područja; Vrste prostornih i urbanistički planova; Master planovi (Programi razvoja turizma); Generalni plan banjskih mesta; Regulacioni plan naselja sa turističkim osobinama; Relacije i odnosi različitih vrsta planova koji se bave planiranjem turizma; Kulturni okvir za uređenje turistički mesta; Identitet teritorije – brend; Upravljanje uređenjem turističkih mesta; Programiranje uređenja turističkih mesta; Ekonomska i fizička dimenzija planiranja turističkih područja – odnos prema zaštiti životne sredine; Mere i instrumenti za sprovođenje planskih rešenja za turističkih mesta; Kooperacija privatnog i javnog sektora kod uređenja turističkih mesta.

Strategija razvoja turizma Srbije, Vlada RS, 2006
Mladenovački selters, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2002.
Prostorni plan uređenja morskog dobra u Crnoj Gori, CEP, 1998.
Milijić, S: Strategija razvoja visokoplaninskih područja u Srbiji, doktorski rad, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2005.
Šećerov, V.: Dunav kao okosnica transgranične prostorne integracije, magistarski rad, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2002.
Šećerov V., Nevenić M., Lazić I.: Smernice za razvoj turizma u beogradskom regionu u monografiji “Beograd i njegov region”, Geografski fakultet Beograd, Beograd, 2003.
Marić, I, Pucar, M.: Konkretni projekti uređenja turističkih mesta
Konkretni planovi područja posebne namene (turizam) – Stara planina, Deliblatska peščara, Gamzigrad i dr.
Prostorni planovi opština – aspekt planiranja turizma (Beograd, Subotica, Kladovo, Smederevo i dr.).
Generalni planovi za turistička područja (Vrnjačka Banja i druge banje, gradski centri i dr.).
Regulacioni planovi karakterističnih turističkih mesta.
Master planovi (programi) turističkih područja – Stara planina, Gornje Podunavlje, Palić i dr.
Zakon o planiranju i izgradnji, Službeni glasnik RS 46/03.
Zakon o turizmu, Službeni glasni RS 45/05.