Planiranje i uređenje turističkih područja

 • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj ESPB: 7
 • Semestar: I
 • Broj časova: 3+0

Objašnjenje uloge planova (prostornih, urbanističkih, master) na osnovu kojih se vrši uređenje turističkih područja, kao i uloge programa i programiranja uređenja turističkih područja koje prethodi ulaganjima u realizaciju turističkih projekata. Sagledevanje  uticaja planiranih aktivnosti na ekonomsku, ekološku i socijalnu dimenziju razvoja.

Studenti stiču kompetencije za razumevanje i pravilno tumačenje planova koji se primenjuju prilikom uređenja turističkih područja, ali i za sagledavanje specifičnosti svakog prostora prema kojima se definiše strategija turističkog razvoja.

Teorijska nastava

(1) Pojam fizičkog uređenja turističkog mesta ili područja. (2) Elementi identiteta turističkog mesta i područja. (3) Socijalni i ekonomski elementi uređenja turističkog mesta ili područja. (4) Master planovi (Programi razvoja turizma). Generalni plan banjskih mesta. Regulacioni plan naselja sa turističkim osobinama. (5) Relacije i odnosi različitih vrsta planova koji se bave planiranjem turizma. (6) Kulturni okvir za uređenje turistički mesta. (7) Identitet teritorije – brend. (8) Upravljanje uređenjem turističkih mesta. (9) Programiranje uređenja turističkih mesta. (10, 11). Ekonomska i fizička dimenzija planiranja turističkih područja – odnos prema zaštiti životne sredine. (12,13) Mere i instumenti za sprovođenje planskih rešenja turističkih mesta. (14, 15) Kooperacija privatnog i javnog sektora kod uređenja turističkih mesta

Sistem prostornih i urbanističkih planova – primeri. Master planovi (Programi razvoja turizma) – primeri. Zakonski osnov planiranja turizma. Konkretni primeri izrade planskih dokumenata za pojedina turistička mesta.

 1. Strategija razvoja turizma Srbije, Vlada RS, 2006
 2. Prostorni plan Republike Srbije 2020, 2010.
 3. Zakon o turizmu i Zakon o planiranju i izgradnji
 4. PPPPN odabranih primera turističkih destinacija (Stara planina, Kučaj-Beljanica, SRP Uvac i dr.);  Prostorni plan uređenja morskog dobra u Crnoj Gori, CEP, 1998.
 5. Marić, I, Pucar, M.: Konkretni projekti uređenja turističkih mesta
 6. Filipović D., Šećerov V.: “Prostorno-ekološki aspekt razvoja banjskog prostora Selters kod Mladenovca”, u “Planiranje, uređenje, zaštita-Banjska i klimatska mesta Srbije”, APPS i Geografski fakultet Beograd, Beograd, 2006.
 7. Šećerov V: “Planiranje prostornog razvoja turizma na primeru PPO Subotica, u Glasniku SGD, sv. LXXXVIII, br. 3,  SGD, Beograd, 2008.
 8. Šećerov V: “Strateško planiranje grada, Geografski fakultet, Beograd, 2012.