Planiranje i korišćenje zemljišta

  • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
  • Nastavnik: dr Tijana Dabović
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 7
  • Semestar: I
  • Broj časova: 3+0

Upoznavanje sa dominantnim principima i fazama izrade plana korišćenja zemljišta.

Ovladavanje osnovnim metodama i tehnikama koji se primenjuju za planiranje različitih vidova korišćenja zemljišta.

Predavanja:

Pojam, definicije i shvatanja planiranja korišćenja zemljišta u svetu i kod nas.

Pristupi i planski sistemi.

Osnovni principi planiranja korišćenja zemljišta.

Ciljevi, specifični prioriteti i problemi planiranja korišćenja zemljišta.

Opšti uslovi za planiranje korišćenja zemljišta.

Klasifikacije zemljišta.

Oblici svojine.

Sektorske politike koje utiču na planiranje korišćenja zemljišta.

Pitanje održivog razvoja pri planiranju korišćenja zemljišta.

Osnovne metode i tehnike planiranja korišćenja zemljišta.

Modeli korišćenja zemljišta.

Faze planiranja korišćenja zemljišta.

Implementacija planova korišćenja zemljišta.

Planiranje korišćenja zemljišta i dozvole za gradnju u nekim zemljama EU.

Osvrt na praksu i legislativu u Srbiji.

Izrada i prezentacija seminarskog rada sa izabranom temom iz programa predavanja – upoznavanje sa širom literaturom, analiza i dijagnoza problema, specifični planerski odgovori i instrumenti.

Krtalić, V. (2009). Planiranje korištenja zemljišta: usporedba načina i sustava planiranja u nekim državama članicama EU i Republike Hrvatske. Zagreb: Novi informator.

Đorđević D.(1995): Metode određivanja namene površina u prostornim planovima. Posebna izdanja knj. 5. Beograd:  Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Owens S., Cowell R. (2002): Land And Limits. London: Routledge.

Piha B. (1990): Osnove prostornog planiranja, drugo izdanje. Beograd: PMF.

Marinović Uzelac A. (2001): Prostorno planiranje. Zagreb: Školska knjiga.