Planiranje predela

  • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 7
  • Semestar: I
  • Broj časova: 3+0

Upoznavanje studenata sa konceptom planiranja predela i njihovo ovaldavanje relevantnim znanjima.

Ishod predmeta je razumevanje savrmenih tendencija u oblasti planiranja predela kao i ovladavanje znanjima i veštinama neophodnim za rad u timovima eksperata koji se bave ovom problematikom.

Teorijska nastava: O pojmu, definicijama i cilju planiranja predela. Razvoj i promene planerske paradigme u planiranju predela. Predeo kao okvir planiranja prostora. Upoznavanje sa modelima i metodama planiranja predela. Upoznavanje sa osnovnim terminima: predeona ekologija, struktura, funkcionisanje i promena predela, karakter/tip predela, procena karaktera predela, mere zaštite i unapređenja predela, upravljanje predelima. Globalni trendovi (Evropska konvencija o predelima). Inostrana i domaća iskustva. Problemi planerske prakse i dileme o ulozi planiranja predela kod nas.

Praktična nastava: Prezentacija i javna odbrana izrađenog seminarskog rada u okviru kog student interpretira stečena znanja, ispoljava kritičke stavove, postavlja pitanja i daje odgovore u odnosu na obrađenu literaturu i lično iskustvo.

Marsh, M.W. 1997. Landscape Planning: Environmental Applications, 3rd ed. John Wiley & Sons, Inc.; Dowden; Steiner F. 1999. The Living Landscape, an ecological approach to landscape planning, McGraw.Hill, Inc. New York; Selman P. 2006. Planning at the Landscape scale. Routledge, London and New York Weve-Rabehl; Nassauer J.I., Opdam, P. 2008. Design in science: extending the landscape ecology paradigm. Landscape Ecology 23, 633-644; Landscape Character Assessment: Guidance for England and Scotland, 2002. The Countryside Agency/Scottish Natural Heritage. Cheltenham: CAX84; Kreativne strategije za održivi razvoj gradova u Srbiji. Urednik: Bajić - Brković M., Poglavlje: Predeo i održivi prostorni razvoj Srbije. Koautori: Živković J., Vasiljević N.,  Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2010. (ISBN 978-86-7924-035-4); Živković J., Vasiljević N. Vrednosti predela i fizičke strukture naselja Srbije kao elementi kulture i identiteta, Studijsko - analitičke osnove strategije prostornog razvoja Republike Srbije, Agencija za prostorno planiranje, Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorni razvoj Republike Srbije, 2009.