Planiranje razvoja infrastrukture

 • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
 • Nastavnik: dr Bogdan Lukić
  Branko Protić
 • Status predmeta: Obavezan
 • Broj ESPB: 6
 • Semestar: VI
 • Broj časova: 2+2
 • Uslov: Položen ispit Osnove infrastrukture

Osposobljavanje studenata da učestvuju u procesu izrade prostornih i urbanističkih planova, kao eksperti koji poznaju integralne prostorne i planerske iskaze infrastrukture.

Osposobljavanje za učestvovanje u izradi prostornih i urbanističkih planova i implementaciju planskih iskaza.

Teorijska nastava

 1. Osnovne karakteristike infrastrukturnih sistema: Uloga u razvoju i uređenju prostora
 2. Prostorno-funkcionalno koncipiranje, lociranje i međuzavisnost. Regionalni infrastrukturni sistemi
 3. Pragovi rasta. Programiranje
 4. Odnosi suprastrukture i infrastrukture: Infrastrukturno opremanje. Međuzavisnost urbanističkih parametara stambenih zona i obima infrastrukturne opreme
 5. Infrastrukturni sistemi u prostornim planovima: Prostornom planu (Strategiji razvoja) Srbije, Regionalnim, Prostornim planovima područja posebne namene i Prostornom planu opštine
 6. Infrastrukturni sistemi u urbanističkim planovima: Generalni plan, Plan opšteg uređenja, Plan generalne regulacije i Plan detaljne regulacije
 7. Metodologija planiranja infrastrukture: Principi planiranja infrastrukturnih sistema, gradske, regionalne celine i naselja
 8. Vrste planova. Metodološki postupak, sadržaj rada i aktivnosti, razmatranje i usvajanje. Izbor prioriteta. Programiranje realizacije
 9. Planiranje saobraćajne infrastrukture
 10. Planiranje vodoprivredne infrastrukture
 11. Planiranje energetske infrastrukture
 12. Planiranje telekomunikacija
 13. Planiranje društvene infrastrukture i komunalnih servisa
 14. Održavanje i rekonstrukcija infrastrukture
 15. Načini finansiranja izgradnje infrastrukture.

 

Praktična nastava:Vežbe,

Prva grupa studenata bira i radi u svih 15 tema vežbanja: Metodologija obrade infrastrukture u strategijama razvoja (u okviru prostornih planova i tematskih strategija). Način prikupljanja neophodnih podataka, Uslovi Javnih preduzeća, Ciljevi razvoja, Analiza, obrada i prezentacija, Vrednovanje, prioriteti i rešenja, Veza sa ostalim sistemima i strukturama, Sinteza teksta i grafičkih priloga, Nivo detaljnosti, Javna odbrana.

Druga grupa studenata bira i radi u svih 15 tema vežbanja:: Metodologija obrade infrastrukture u prostornim planovima. Način prikupljanja neophodnih podataka, Uslovi Javnih preduzeća, Strategija razvoja sektorskih sistema, Analiza, obrada i prezentacija, Vrednovanje, prioriteti i rešenja, Veza sa ostalim sistemima i strukturama, Sinteza teksta i grafičkih priloga, Nivo detaljnosti, Javna odbrana.

Treća grupa studenata bira i radi u svih 15 tema vežbanja:: Metodologija obrade infrastrukture u urbanističkim planovima razvoja. Način prikupljanja neophodnih podataka, Uslovi Javnih preduzeća, Analiza, obrada i prezentacija, Vrednovanje, prioriteti i rešenja, Veza sa ostalim sistemima i strukturama, Sinteza teksta i grafičkih priloga, Nivo detaljnosti, Javna odbrana.

Žegarac Z. (1998): Infrastruktura. Geografski fakultet, Urbanistički zavod Beograd, Beograd;
Lukić B., Đorđević D. (2004): Mesto infrastrukture u prostornom planu opštine. Asocijacija prostornih planera Srbije i Institut za prostorno planiranje Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd.
Lukić B., Đorđević D. (2005): O strategiji planiranja infrastrukture u Srbiji. Asocijacija prostornih planera Srbije, Institut za prostorno planiranje Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Zavod za urbanizam Subotica; Beograd.
Lukić B., Đorđević A. (2007): O novom konceptu planiranja infrastrukture. Zbornik radova Geografskog instituta ''Jovan Cvijić'' SANU, Knjiga 57, Beograd.
Diamond D., Spence N. (1984): Infrastructure and Regional Development: Theories. Built Environment Vol 10, No 4, Infrastructure: Decline and Fall; Ostrom E., Schroeder L., Wynne S. (1993): Institutional Incentives and Sustainable Development; Infrastructure Policies in Perspective. Westview Press, Boulder, San Francisco, Oxford.