Planiranje i uređenje turističkih područja

Objašnjenje uloge planova (prostornih, urbanističkih, master) na osnovu kojih se vrši uređenje turističkih područja, kao i uloge programa i programiranja uređenja turističkih područja koje prethodi ulaganjima u realizaciju turističkih projekata. Sagledevanje uticaja planiranih aktivnosti na ekonomsku, ekološku i socijalnu dimenziju razvoja.

Studenti stiču kompetencije za razumevanje i pravilno tumačenje planova koji se primenjuju prilikom uređenja turističkih područja, ali i za sagledavanje specifičnosti svakog prostora prema kojima se definiše strategija turističkog razvoja.

Teorijska nastava
Pojam fizičkog uređenja turističkog mesta ili područja. Elementi identiteta turistikog mesta i područja. Socijalni i ekonomski elementi uređenja turističkog mesta ili područja. Vrste prostornih i urbanistički planova. Master planovi (Programi razvoja turizma). Generalni plan banjskih mesta. Regulacioni plan naselja sa turističkim osobinama. Relacije i odnosi različitih vrsta planova koji se bave planiranjem turizma. Kulturni okvir za uređenje turistički mesta. Identitet teritorije – brend. Upravljanje uređenjem turističkih mesta. Programiranje uređenja turističkih mesta. Ekonomska i fizička dimenzija planiranja turističkih područja – odnos prema zaštiti životne sredine. Mere i instumenti za sprovođenje planskih rešenja za turističkih mesta. Kooperacija privatnog i javnog sektora kod uređenja turističkih mesta
Vežbe,
Sistem prostornih i urbanističkih planova – primeri. Master planovi (Programi razvoja turizma) – primeri. Zakonski osnov planiranja turizma. Konkretni primeri izrade planskih dokumenata za pojedina turistička mesta

1) Strategija razvoja turizma Srbije, Vlada RS, 2006
2) Prostorni plan uređenja morskog dobra u Crnoj Gori, CEP, 1998.
3) Marić, I, Pucar, M.: Konkretni projekti uređenja turističkih mesta