Populaciona politika

Osnovni cilj predmeta je usvajanje znanja vezanih za političke akcije u sferi nedovoljnog i prekomernog rađanja kao i onih relevantnih za promovisanje zdravlja, sprovođenje migratorne politike i političkog odgovora na starenje populacije. U tom smislu na predavanjima i vežbama se obrađuju svi potrebni nivoi, od opšteg izraza, preko konkretnih politika u izabranim zemljama do prihvatanja određenih mera na individualnom nivou.

Upoznavanje studenata sa mogućim načinima političkog odgovora države na demografska kretanja u populaciji – politikom prema fertilitetu, mortalitetu i migracijama

Teorijska nastava 1)Uvodna tema - pojam, predmet proučavanja, metodologija, značaj 2)Populaciona politika – istorijski pregled 3)Prirodni potencijal za rađanje dece 4)Fenomen nedovoljnog rađanja 5)Fenomen odlaganja rađanja 6)Populaciona politika prema fertilitetu stanovništva u razvijenim zemljama 7)Prihvatanje populacione politike na individualnom nivou 8)Moguća nova rešenja u cilju rehabilitacije rađanja 9)Politički odgovor na starenje stanovništva 10)Fenomen prekomernog rađanja 11)Populaciona politika zemalja u razvoju 12)Reproduktivno zdravlje 13)Politika u oblasti mortaliteta stanovništva 14)Politika u oblasti migracija stanovništva 15)Konferencije o stanovništvu
Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave 1)Elementi političkog odgovora u Lepenskom Viru, Bibliji, Platonovoj«Državi», Aristotelovoj «Politici» 2)Odgovor Francuske, Švedske i Mađarske na nizak fertilitet stanovništva 3)Program za planiranje porodice Tunisa, Meksika, Indonezije, Šri Lanke 4)Strategija podsticanja rađanja Srbije 5)Nacionalni plan akcije o starenju 6)Radionice «Rode retko sleću u Srbiju» i «Beba biti ili ne biti» 7)Radionice vezane za upotrebu kontracepcije i prevenciju polno prenosivih infekcija 8)Radionice «Ja i moje zdravlje» 9)Radionica «Zašto mladi odlaze iz Srbije?» i «Ostajte ovde» 10)Poruke Kairske konferencije o stanovništvu i razvoju

1. Mirjana Rašević, Prihvatanje populacione politike na individualnom nivou, Stanovništvo, broj 1-4, 1995. 2. Mirjana Rašević, Mina Petrović, Iskustva populacione politike u svetu, Institut društvenih nauka, Beograd, 1996. 3. Mirjana Rašević, Mesto mortaliteta u populacionoj politici, Osnovi populacione politike: ciljevi, institucije, mere, SANU, 1997. 4. Mirjana Rašević, Planiranje porodice kao stil života, Institut društvenih nauka, Beograd, 1999. 5. Mirjana Rašević, Boško Mijatović, Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, Stanovništvo, broj 1-4, 2002. 6. Mirjana Devedžić, Razvoj reprogenetike i njeni demografski efekti, Stanovništvo, broj 1-4, 2004. 7. Mirjana Rašević, Reproduktivno zdravlje stanovništva Srbije: glavni problemi i tekuće akcije, Evolucija populacione politike u Srbiji 1945-2004, SANU, Beograd, 2005. 8. Mirjana Rašević, Fenomen starenja stanovništva Srbije, Demografija, broj 3, 2006. 9. Mirjana Rašević, Odlaganje rađanja – osnovna demografska cena 1990-ih godina, Zbornik Matice Srpske, broj 120, Novi Sad, 2006. 10. Mirjana Rašević, Fenomen nedovoljnog rađanja u ekonomskoj i sociološkoj misli, Ekonomija i sociologija, Institut društvenih nauka, Beograd, 2007.