Prinudne migracije

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: Prinudne migracije
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 3
  • Broj časova: 2+0