Priroda Srbije

Predmet proučavanja je kompleks prirodnih pojava na prostoru Srbije i njihovi međusobni odnosi. Cilj je izučavanje i utvrđivanje rasprostiranja i kvaliteta prirodnih pojava i njihova međusobna veza i uslovljenost

Na osnovu sagledavanja prirodnih obeležja, studenti treba da budu osposobljeni da uoče zakonitosti i uzročno-posledične odnose između objekata, pojava i procesa na teritoriji Srbije.

Predavanja:
1) Geografsko-istorijski razvoj, veličina i granice Srbije.
Specifičnosti geografskog položaja Srbije na Balkanskom poluostrvu i Evropi.
2) Prirodne odlike i njihov uticaj na ostala geografska obeležja Srbije.
Morfotektonska evolucija i odlike reljefa.
Tipovi klime.
Hidrološka obeležja.
Pedološki tipovi.
Biljni i životinjski svet.
Uticaj prirodnih faktora na razmeštaj stanovništva.
Geografski razmeštaj stanovništva i njegov uticaj na privredni razvoj.
Prirodni potencijali kao elementi privrednog razvoja i prostorno-funkcionalnog razvoja naselja.
Vežbe:
1) Upoznavanje studenata sa predmetom i metodama istraživanja.
2) Analiza prirodnih i društveno-geografskih odlika Srbiji.

Rodić Dragan, Mila Pavlović: Geografija Jugoslavije I. Savremena administracija, Beograd, 1994.
Mila Pavlović: Geografija Jugoslavije II. Savremena administracija, Beograd, 1998.