Prirodne nepogode

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Slavoljub Dragićević
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 4
  • Semestar: IV
  • Broj časova: 2+0

Upoznavanje studenata sa svim vrstama prirodnih nepogoda, njihovim nastankom, razvojem, rasprostranjenjem i načinima zaštite od istih. Analiza njihovog uticaja na stanovništvo, naselja, privredu i promenu izgleda pejzaža, kao i uticaja čoveka na prirodne katastrofe.

Primena stečenih znanja u nastavi geografije.

Predavanja:
1. Upoznavanje sa problematikom predmeta i sa obavezama studenata datog kursa. 2. Pojam, podela i posledice prirodnih nepogoda. 3. Udari asteroida, kometa i meteorita; Litosferske nepogode: tektonski pokreti, vulkanizam. 4. Litosferske nepogode: seizmizam. 5. Geomorfološke nepogode: klizišta; 6. Geomorfološke nepogode: odroni, urušavanja tla. 7. Klimatske nepogode: olujno-gradonosne nepogode. 8. Klimatske nepogode: suša. 9. Klimatske nepogode: intenzivne padavine, mraz, poledica, magla, električna pražnjenja. 10. Klimatske nepogode nekarakteristične za teritoriju Srbije. 11. Hidrološke nepogode: poplave. 12. Hidrološke nepogode: cunami; Lavine. 13. Epidemije, epizoonoze i epifitonoze 14. Šumski požari 15. Zaštita od prirodnih nepogoda i upravljanje nepogodama.

Dragićević S., Filipović D. (2009): Prirodni uslovi i nepogode u planiranju i zaštiti prostora. Geografski fakultet, Beograd.
Lješević M. (2005): Životna sredina sela i nenastanjenih područja. Geografski fakultet, Beograd.
Gavrilović Lj. (1981): Poplave u Srbiji u HH veku – uzroci i posledice. Posebna izdanja Srpskog geografskog društva, knj. 52, Beograd.
Lazarević R. (2000): Klizišta. Društvo bujičara Jugoslavije, Beograd.
Abbott P. (2008): Natural disasters. McGraw-Hill Higher education.