Prirodne osnove nautičkog turizma

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Nenad Živković
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 5
  • Semestar: II
  • Broj časova: 2+1

Poređenje i rangiranje nautičkog turizma sa ostalim vidovima turističkih usluga. Upoznavanje sa uslovima za razvoj nautičkog turizma. Analiziranje stanja domaćih pristaništa, brojnosti i kvaliteta plovila. Ocena dosadašnjih efekata i ukazivanje na subjektivna i objektivna ograničenja razvoja u svetu i Srbiji.

Kroz analizu prirodnih i ekonomskih potencijala nautičkog turizma u svetu, Srbiji i najbližem okruženju, studenti treba da steknu sposobnost razumevanja i pravilnog tumačenja mogućnosti za razvoj ove vrste turizma. Kroz strana i domaća iskustva na nautičkoj mapi Srbije samostalno formiraju najekonomičnije turističke rute.

Predavanja:

1. Uvod (pojam nautike i definisanje nautičkog turizma); 2. Oblici nautičkog turističkog prometa; 2. Prirodni objekti kao uslov realizacije nautičkog turizma (more, jezero, reka, kanal); 3. Osnovna obeležja vodnih objekata i vodene sredine; 4. Ekonomski aspekt razvoja nautičkog turizma; 5. Plovni objekti u nautičkom prometu; 6. Osnovne karakteristike nautičke turističke ponude; 7. Trendovi razvoja nautičkog turizma u svetu; 8. Pravna regulativa zaštite prirodne sredine; 9. Međunarodni standard ekološkog kvaliteta u nautičkim pristaništima; 10. Prirodni uslovi za nautički turizam u Srbiji; 11. Nautički potencijal Dunava; 12. Nautički potencijal Tise; 13. Nautički potencijal Save.

Vežbe:

Vrednovanje prirodnih odlika sredine za potrebe nautike; Ocena vodnih režima, fizičkih i hemijskih svojstava naših površinskih voda u cilju razvoja nautičkog turizma; Analiza postojećih lokalnih nautičkih projekata u Srbiji; Analiza postojećih međunarodnih nautičkih projekata u Srbiji; Izrada ličnog nautičkog programa u Srbiji; Prezentacija sopstvenih mera za unapređenje nautičkog turizma u Srbiji.

Gavrilović Lj., Dukić D. (2002). Reke Srbije. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

Dukić D., Gavrilović Lj. (2006). Hidrologija. Zavod za udžbenike, Beograd.

Stanković S. (2006). Jezera sveta. Zavod za udžbenike, Beograd.

Stanković S. (1989). Turistički potencijali reka Srbije. Posebna izdanja SGD, knj. 67, Beograd.

Dulčić A. (2002). Nautički turizam i upravljanje lukom nautičkog turizma. Sveučilište u Splitu, Split

Dragin A. (2008). Međunarodna krstarenja Koridorom 7 i nautički turizam Srbije. Doktorska disertacija. Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad.

Pavić D. (2006). Potamološke karakteristike Tise u Srbiji i predispozicije za razvoj nautičkog turizma. Doktorska disertacija. Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad.

Dolinaj D. (2005). Geografske osnove nautičkog tirizma na reci Savi u Srbiji. Magistarski rad. Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd.